Miljögifter i fisk - kostråd

Länsstyrelsen har tillsammans med Östersunds kommun gjort omfattande provtagningar i Storsjön och andra vatten i länet. I provtagningarna har man uppmätt förhöjda halter av PFAS, PCB, dioxiner och kvicksilver i fisk. På grund av de höga halterna finns det lokala kostråd.

Redan i mars 2021 beslutade Östersunds kommun om kostråd för abborre och gädda fångad i Storsjön runt Frösön samt i Lillsjön. Provsvar visade då på höga halter PFAS i abborre och gädda i dessa vatten.

Ytterligare provtagningar har visat förhöjda halter av PCB, dioxiner och kvicksilver i öring och kanadaröding i Storsjön och Indalsälven. Det innebär att Samhällsbyggnad har tagit fram nya kostråd. Befintliga kostråd för PFAS ändras också, på grund av att förhöjda halter har uppmätts på fler platser och hos fler arter. Dessutom har Livsmedelsverkets sänkt gränsen för när man rekommenderar kostråd.

Båda råden blir tillfälliga eftersom det pågår ett arbete inom EU med att utreda nyttor och risker med fisk, det vill säga för- och nackdelar med att äta fisk. Detta förväntas vara klart år 2025 och kan då påverka hur Livsmedelsverket och andra myndigheter kommer att se på halterna av miljögifter i fisken i Sverige och vilka kostråd som ska gälla framöver.

Dessutom kan framtida undersökningar av fisk visa på andra resultat som gör att råden ändras.

Mer information om provtagningarna och svar på vanliga frågor hittar du på Länsstyrelsens webbsida - se länkarna längre ned på sidan.

Kostråd på grund av PCB, dioxiner och kvicksilver i öring och kanadaröding

Du som är barn och ungdom upp till 18 år, gravid, ammande eller vill bli gravid i framtiden bör inte äta öring och kanadaröding oftare än 2-3 gånger per år.

Övriga grupper av människor kan äta öring och kanadaröding en gång per vecka.

De föreslagna kostråden gäller för öring och kanadaröding i Storsjön. De gäller också för närliggande delar av Indalsälven med biflöden upp till första vandringshindret för fisken i Järpströmmen, samt ner till Hissmofors kraftverk. Se kartan här nedanför.

De kostråd som Miljö- och samhällsnämnden beslutade gäller för områdena inom Östersunds kommun. Krokoms, Bergs och Åre kommun beslutade om kostråden för områdena inom respektive kommungränser.

Kostråd på grund av PFAS i abborre, gädda, sik och harr

Du bör inte äta abborre, gädda, sik eller harr mer än 2-3 gånger per år. Det här gäller för alla grupper av människor.

Kostråden gäller för fisk fångad i Lillsjön och i delar av Storsjön. I Storsjön gäller det för fisk fångad inom cirka 300 meter från Frösöns strandlinje och för fisk fångad inom cirka 300 meter från strandlinjen mellan Mårtensviken och Semsåviken. Se kartan här nedanför.

Om du vill veta mer om de provtagningar som har gjorts, kan du ta del av rapporten ”PFAS i Östersunds kommun Pdf, 5.4 MB.

På kartorna här nedanför ser du de områden där det finns kostråd. Kartan kommer från Länsstyrelsen i Jämtlands län. Klicka på bilderna, så förstoras de.

Förstora bilden
Förstora bilden


PFAS, PCB, dioxiner och kvicksilver kan leda till negativa hälsoeffekter vid långvarig exponering. Genom beslutade kostråd vill vi ge en vägledning för att du ska kunna göra medvetna val för din hälsas skull. På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om hur de här ämnena kan påverka hälsan.

Kvicksilver

Dioxiner och PCB

Perfluorerade alkylsubstanser (PFAS)

Sidan uppdaterad 2024-01-18