Provtagning av dricksvatten

Dricksvattnet i Östersunds kommun visar god kvalitet, enligt alla provtagningar. Eftersom prover av fisk och sediment på Storsjöns botten bland annat visar förhöjda halter av miljögifterna PFAS, PCB, dioxiner och kvicksilver, kontrollerar kommunen halterna av de här ämnena i dricksvattnet.

Spår av miljögifter förekommer i alla svenska vattendrag. Många skadliga ämnen är idag förbjudna. Men eftersom ämnena bryts ned mycket långsamt - eller inte alls - kan de finnas kvar i sediment på botten. Östersunds kommun provtar dricksvattnet, för att försäkra sig om att vattnet är av god kvalitet.

Inga spår av kvicksilver, dioxiner eller PCB

De som är anslutna till kommunalt vatten i tätorterna Östersund och Brunflo, på Frösön och på Annersia får sitt dricksvatten från Storsjön. Östersunds kommun har tagit prov på det kommunala dricksvattnet från Storsjön och varken kvicksilver, dioxiner eller PCB har hittats i dricksvattnet.

Kvicksilver analyseras löpande varannan månad. Kommunen tog prover på PCB senast 2018. Det togs prover på dioxiner två gånger 2020. Fler prover planeras.

Omfattande provtagningar av PFAS ger lugnande resultat

PFAS i dricksvattnet har undersökts sedan 2014. Under de senaste åren har råvattnet i alla kommunens dricksvattentäkter analyserats flera gånger per år för PFAS och det kommer även att ske fortsättningsvis.

Proverna visar inga - eller mycket låga värden - av PFAS. Provtagningar av enskilda dricksvattenbrunnar har gjorts i de områden där PFAS-påverkan kan misstänkas.

Sidan uppdaterad 2024-02-23