Tobaksfri Duo

Vi är på jakt efter företagare, föreningar och andra verksamheter som vill stötta Östersunds barn och unga till tobaksfrihet genom fina erbjudanden som belöning för att de håller sig ifrån tobak under hela grundskolan.

bild på händer med grått och svart nagellack

Bakgrund till projeket

Under hösten 2018 påbörjades ett arbete med den tobaksförebyggande metoden Tobaksfri Duo i Östersunds kommun. Sedan dess har skolorna i Torvalla-området - Fjällängsskolan, Mimergården, Torvallaskolan och Ängsmogården, arbetat med metoden. Under detta läsår startade Vallaskolan upp arbetet och fler skolor är i uppstartsfasen. Målet är att tids nog få med så många som möjligt av skolorna i Östersunds kommun.

Det här går metoden ut på

Metoden går i korthet ut på att barn skriver kontrakt med en viktig vuxen i deras närhet (vårdnadshavare eller annan i hemmet, personal på skolan eller en annan viktig vuxen) om att de tillsammans ska vara tobaksfria tills eleven slutar grundskolan. Kontraktet följs årligen upp av skolan.

Läs mer om metoden på Tobaksfri Duos webb

Som belöning och morot får eleverna ett medlemskort, vilket ger erbjudanden och rabatter hos lokala verksamheter, företag och föreningar. Dessa finns samlade på den regionala sidan Tobaksfri Duo Jämtland.

Tobaksfri Duo Jämtland

Var med och stötta projektet

Vill du veta mer?

Kontakta vår utvecklingsstrateg:

Natalie Jansson

Sidan uppdaterad 2023-12-05