Drogförebyggande arbete i skolan

ANDT i skola är prioriterat i kommunens drogförebyggande arbete (ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak).

Skolan har en drogpolicy och handlingsplan som gäller alla kommunens grundskolor. I den står det bland annat om vilken lagstiftning skolan följer inom området och vilka regler som gäller i skolans verksamhet.

Alla grundskolor i Östersunds kommun ska ha en utsedd ANDT-samordnare i personalen. Denna ansvarar tillsammans med rektor för kontakt med kommunens koordinator för drogförebyggande arbete, polisen och intresseorganisationer. ANDT-samordnaren deltar även på erfarenhetsutbyten med kommunens andra skolor, uppdelat efter tidigare- och senaredel.

Är du intresserad av att veta hur just din skola arbetar drogförebyggande - hör av dig till skolans rektor!

HELA skolan är rökfri!

Rökförbudet på skolgården gäller dygnet runt, och alla som vistas på området, inte bara dem som är under 18 år.

Rökfria miljöer

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-08-13