Drogförebyggande arbete i skolan

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) är prioriterat i kommunens drogförebyggande arbete i skolan.

Skolan har en drogpolicy och handlingsplan som gäller alla kommunens grundskolor. I den står det bland annat om vilken lagstiftning skolan följer inom området och vilka regler som gäller i skolans verksamhet.

Alla grundskolor i Östersunds kommun ska ha en utsedd ANDT-samordnare i personalen. Denna ansvarar tillsammans med rektor för kontakt med kommunens koordinator för drogförebyggande arbete, polisen och intresseorganisationer. ANDT-samordnaren deltar även på erfarenhetsutbyten med kommunens andra skolor, uppdelat efter tidigare- och senaredel.

Tobaksfri duo

Under hösten 2018 påbörjades ett arbete med den tobaksförebyggande metoden Tobaksfri Duo i Östersunds kommun. Först ut blir eleverna i årskurs 5 och 6 i de fyra skolorna i Torvalla-området, Fjällängsskolan, Mimergården, Torvallaskolan och Ängsmogården. Även Vallaskolan arbetar med projektet nu. Målet är att tids nog få med så många som möjligt av skolorna i Östersunds kommun.

Det här går metoden ut på

Metoden går i korthet ut på att barn skriver kontrakt med en viktig vuxen i deras närhet (vårdnadshavare eller annan i hemmet, personal på skolan eller en annan viktig vuxen) om att de tillsammans ska vara tobaksfria tills eleven slutar grundskolan. Kontraktet följs årligen upp av skolan.

Läs mer om metoden på Tobaksfri Duos webb

Är du intresserad av att veta hur just din skola arbetar drogförebyggande - hör av dig till skolans rektor!

HELA skolan är rökfri!

Rökförbudet på skolgården gäller dygnet runt, och alla som vistas på området, inte bara dem som är under 18 år.

Rökfria miljöer

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-23