Nyhet 2019-07-03: Östersund ny medlem i AFCC – främjar sunt och aktivt åldrande

Östersund har antagits som medlem i Världshälsoorganisationen WHO:s globala nätverk AFCC – Age-friendly Cities and Communities.
– Det är både hedersamt och inspirerande att Östersund nu som femte svenska kommun har antagits som medlem, säger Kommunstyrelsens ordförande Bosse Svensson.

Bild på en idrottsbana där bland annat en äldre man med gåstavar och en rullstolsburen person vistas

AFCC omfattar i dag totalt 847 städer och samhällen i 41 länder, vilket täcker 230 miljoner människor över hela världen.

Nätverket som bildades 2010 har den gemensamma visionen att göra samhället till ett bra ställe att bli gammal i. Kortfattat ska det främja ett sunt och aktivt åldrande.

Närverkets uppgift är att stimulera och göra det möjligt för städer och orter att bli allt mer åldersvänliga.

– Jag är övertygad om att medlemskapet, och framförallt det nätverk som medlemskapet ger tillgång till, kommer att vara värdefullt för den fortsatta utvecklingen av Östersunds kommun som en åldrandevänlig kommun, fortsätter Bosse Svensson.

I medlemskapet ingår också ett åtagande att dela erfarenheter, prestationer och lärdomar med andra orter.

Fortsätter starkt arbete

Östersunds kommun har sedan tidigare ett omfattande arbete i sin roll som hälsofrämjande kommun. Ansökan till AFCC gjordes för att ytterligare stärka kommunens ambition att vara inkluderande och tillgänglig för alla medborgare. Fokus är både på äldre och på personer med funktionsnedsättning.

2018 kom Östersund på en hedrande andraplats i tidningen Fokus ranking av hur bra Sveriges kommuner är för äldre.

– Medlemskapet i AFCC är ytterligare en pusselbit i det mångåriga och långsiktiga arbete som redan pågår i vår kommun och där Vård- och omsorgsnämnden redan för sju år sedan satte fokus på vikten av att jobba för ökad hälsa ur ett livsloppsperspektiv, kommenterar Lars Liljedahl, Vård- och omsorgschef.

– Det faktum att AFCC så tydligt poängterar betydelsen av att hela kommunen behöver involveras i arbetet ger Östersund de bästa förutsättningar att fortsätta vara ett efterfrågat föredöme, menar Liljedahl.

 

Åtta fokuspunkter

WHO har definierat åtta arbetsområden för att skapa ”age-friendly cities”:

  1. Utomhusmiljöer och byggnader
  2. Transporter
  3. Bostäder
  4. Social delaktighet
  5. Respekt och social tillhörighet
  6. Medborgardeltagande, arbete och volontärinsatser
  7. Kommunikation och information
  8. Samhällsstöd och hälsovård

Östersund är alltså en av fem svenska kommuner som är medlem i AFCC. Du kan läsa om de svenska medlemmarna här:

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/search-network/?_sft_countries=sweden

Sidan uppdaterad 2024-02-20