Befolkning i hela kommunen

Här redovisas befolkningsstatistik enligt SCB:s officiella siffror för hela Östersunds kommun.

Diagram över befolkningens ålder indelat i olika åldersgrupper

Folkmängd

Östersunds kommun

Folkmängd per 2023-12-31:

Ålder

Antal

%

0

595

0,9

1-5

3 318

5,1

6-9

3 035

4,7

10-12

2 227

3,4

13-15

2 332

3,6

16-19

3 055

4,7

20-29

7 911

12,2

30-39

9 111

14,0

40-64

18 897

29,1

65-79

10 432

16,1

80-w

3 968

6,1

Summa

64 881

100

Källa: SCB

Fördelning kvinnor/män

Östersunds kommun

Fördelningen kvinnor/män per 2023-12-31:

Kön

Antal

%

Män

32 047

49,4%

Kvinnor

32 834

50,6%

Summa

64 881

100%

Källa: SCB

Medelålder

Medelålder per 2023-12-31:

Område

2023

Östersunds kommun

42,4

Jämtlands län

43,7

Riket

41,9

Källa: SCB

Befolkningsförändringar

Östersunds kommun

Befolkningsförändringar per den 31 december:

Status

2023

2020

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

Födda

598

629

741

761

670

535

635

883

682

678

772

Döda

670

650

638

576

614

610

583

641

616

573

523

Flyttningsnetto

222

224

452

106

-90

-57

-26

344

-36

263

631

Folkökning

167

206

571

280

-31

-138

18

584

39

368

883

Källa: SCB

Befolkning per kommundel

Östersunds kommun

Befolkning per den 31 december:

Kommundel

Antal 2022

Antal 2023

Östersund

31 301

31 244

Frösön

11 871

11 940

Sunne

1 333

1 352

Näs

784

778

Lockne

1 483

1 489

Marieby

619

635

Brunflo

12 660

12 744

Kyrkås

357

362

Lit

2 909

2 909

Häggenås

1 153

1 159

Norderön

150

144

Totalt

64 714

64 881

Källa: SCB

Kommundelarna är de gamla församlingarna. Det innebär att hela Torvalla återfinns under kommundelen Brunflo. En del av Frösön finns därför också på annersia.

Antal hushåll

Antal hushåll med olika antal boende:

Hushåll

2013

2018

2023

Med 1 boende

13 121

13 994

15 454

Med 2 boende

8 679

9 062

9 270

Med 3 boende

3 226

3 374

3 196

Med 4 boende

3 121

3 218

3 307

Med 5 boende

1 010

1 065

1 079

Med 6 boende

224

286

273

Med 7 eller fler boende

110

131

120

Källa: SCB

Sidan uppdaterad 2024-04-02