Befolkning i hela kommunen

Här redovisas befolkningsstatistik enligt SCB:s officiella siffror för hela Östersunds kommun.

Diagram över befolkningens ålder indelat i olika åldersgrupper

Folkmängd

Östersunds kommun

Folkmängd per 2020-12-31:

Ålder

Antal

%

0

623

1,0

1-5

3 626

5,7

6-9

2 963

4,6

10-12

2 288

3,6

13-15

2 189

3,4

16-19

2 769

4,3

20-29

8 391

13,1

30-39

8 431

13,2

40-64

18 859

29,5

65-79

10 308

16,1

80-w

3 538

5,5

Summa

63 985

100

Källa: SCB

Fördelning kvinnor/män

Östersunds kommun

Fördelningen kvinnor/män per 2020-12-31:

Kön

Antal

%

Män

31 681

49,5%

Kvinnor

32 304

50,5%

Summa

63 985

100%

Källa: SCB

Medelålder

Medelålder per 2020-12-31:

Område

2020

Östersunds kommun

42,0

Jämtlands län

43,3

Riket

41,4

Källa: SCB

Befolkningsförändringar

Östersunds kommun

Befolkningsförändringar per 2020-12-31:

Status

2020

2019

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

Födda

629

698

741

761

670

535

635

883

682

678

772

Döda

650

614

638

576

614

610

583

641

616

573

523

Flyttningsnetto

224

450

452

106

-90

-57

-26

344

-36

263

631

Folkökning

206

552

571

280

-31

-138

18

584

39

368

883

Källa: SCB

Befolkning per kommundel

Östersunds kommun

Befolkning per 2020-12-31:

Kommundel

Antal 2019

Antal 2020

Östersund

30 682

30 788

Frösön

11 796

11 788

Sunne

1 300

1 305

Näs

790

780

Lockne

1 529

1 516

Marieby

612

617

Brunflo

12 578

12 637

Kyrkås

342

347

Lit

2 808

2 846

Häggenås

1 140

1 148

Norderön

145

142

Totalt

63 779

63 985

Källa: SCB

Antal hushåll

Antal hushåll med olika antal boende:

Hushåll

2011

2015

2020

Med 1 boende

12 991

13 288

14 682

Med 2 boende

8 407

8 844

9 220

Med 3 boende

3 311

3 340

3 214

Med 4 boende

3 137

3 113

3 292

Med 5 boende

960

1 016

1 052

Med 6 boende

250

267

277

Med 7 eller fler boende

95

112

137

Källa: SCB

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-08-31