Befolkning i hela kommunen

Här redovisas befolkningsstatistik enligt SCB:s officiella siffror för hela Östersunds kommun.

Diagram över befolkningens ålder indelat i olika åldersgrupper

Folkmängd

Östersunds kommun

Folkmängd per 2019-12-31:

Ålder

Antal

%

0

695

1,1

1-5

3701

5,8

6-9

2 951

4,6

10-12

2 245

3,5

13-15

2 094

3,3

16-19

2 670

4,2

20-29

8 699

13,6

30-39

8 108

12,7

40-64

18 928

29,7

65-79

10 191

16,0

80-w

3 497

5,5

Summa

63 779

100

Källa: SCB

Fördelning kvinnor/män

Östersunds kommun

Fördelning kvinnor/män per 2019-12-31:

Kön

Antal

Procent

Män

31 491

49,4

Kvinnor

32 288

50,6

Summa

63 779

100

Källa: SCB

Medelålder

Medelålder per 2019-12-31:

Område

Medelålder

Östersunds kommun

41,9

Jämtlands län

43,2

Riket

41,3

Källa: SCB

Befolkningsförändringar

Östersunds kommun

Befolkningsförändringar per den 31/12:

Status

2019

2018

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

Födda

698

718

741

761

670

535

635

883

682

678

772

Döda

614

629

638

576

614

610

583

641

616

573

523

Flyttningsnetto

450

531

452

106

-90

-57

-26

344

-36

263

631

Folkökning

552

626

571

280

-31

-138

18

584

39

368

883

Källa: SCB

Befolkning i distrikt (kommundelar)

Östersunds kommun

Befolkning per den 31/12:

Kommundel

Antal 2018

Antal 2019

Östersund

30 285

30 682

Frösön

11 778

11 796

Sunne

1 273

1 300

Näs

781

790

Lockne

1 500

1 529

Marieby

616

612

Brunflo

12 557

12 578

Kyrkås

339

342

Lit

2 778

2 808

Häggenås

1 122

1 140

Norderön

145

145

Totalt

63 227

63 779

Källa: SCB

Antal hushåll

Antal hushåll i hela kommunen:

Antal boende

2011

2015

2019

Med 1 boende

12 991

13 288

14 409

Med 2 boende

8 407

8 844

9 147

Med 3 boende

3 311

3 340

3 254

Med 4 boende

3 137

3 113

3 277

Med 5 boende

960

1 016

1 069

Med 6 boende

250

267

281

Med 7 eller fler boende

95

112

145

Källa: SCB

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-08-11