Befolkning i hela kommunen

Här redovisas befolkningsstatistik enligt SCB:s officiella siffror för hela Östersunds kommun.

Diagram över Östersunds kommuns befolkningsstatistik

Folkmängd

Östersunds kommun

Folkmängd per 2017-12-31:

Ålder

Antal

%

0

748

1,2

1-5

3 619

5,8

6-9

2 973

4,7

10-12

2 125

3,4

13-15

1 955

3,1

16-19

2 441

3,9

20-29

8 940

14,3

30-39

7 687

12,3

40-64

18 953

30,3

65-79

9 803

15,7

80-w

3 357

5,4

Summa

62 601

100

Fördelning kvinnor/män

Östersunds kommun

Fördelning kvinnor/män per 2017-12-31:

Kön

Antal

Procent

Män

30 741

49,1

Kvinnor

31 860

50,9

Summa

62 601

100

Medelålder

Medelålder per 2017-12-31:

Område

Medelålder

Östersunds kommun

41,7

Jämtlands län

43,1

Riket

41,2

Befolkningsförändringar

Östersunds kommun

Befolkningsförändringar per sista december:

Status

2017

2016

2015

2014

2010

Födda

749

710

741

716

761

Döda

585

560

638

622

576

Flyttningsnetto

687

525

452

436

106

Folkökning

856

679

571

539

280

Befolkning i distrikt (kommundelar)

Östersunds kommun

Befolkning i kommundelar per sista december:
Distrikt

Antal 2016

Antal 2017

Östersund

28 984

29 738

Frösön

11 763

11 742

Sunne

1 239

1 251

Näs

788

789

Lockne

1 495

1482

Marieby

632

621

Brunflo

12 403

12 534

Kyrkås

336

332

Lit

2 746

2 777

Häggenås

1 147

1 130

Norderön

148

143

Totalt61 74562 601

Antal hushåll

Antal hushåll i hela kommunen:
Antal boende20132015

2017

1 person12 447
12 785

13 803

2 personer8 5968 785

9 018

3 personer3 1733 300

3 396

4 personer3 0753 083

3 138

5 personer990
1 005

1 062

6 personer

221

264

274

7+ personer

106

110

129

 

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-03-29