Befolkning i hela kommunen

Här redovisas befolkningsstatistik enligt SCB:s officiella siffror för hela Östersunds kommun.

Diagram över Östersunds kommuns befolkningsstatistik

Folkmängd

Östersunds kommun

Folkmängd per 2018-12-31:

Ålder

Antal

%

0

719

1,1

1-5

3 684

5,8

6-9

2 930

4,6

10-12

2 213

3,5

13-15

2 060

3,3

16-19

2 568

4,1

20-29

8 766

13,9

30-39

7 865

12,4

40-64

18 987

30,0

65-79

10 082

15,9

80-w

3 353

5,3

Summa

63 227

100

Källa: SCB

Fördelning kvinnor/män

Östersunds kommun

Fördelning kvinnor/män per 2018-12-31:

Kön

Antal

Procent

Män

31 132

49,2

Kvinnor

32 095

50,8

Summa

63 227

100

Källa: SCB

Medelålder

Medelålder per 2018-12-31:

Område

Medelålder

Östersunds kommun

41,8

Jämtlands län

43,1

Riket

41,2

Källa: SCB

Befolkningsförändringar

Östersunds kommun

Befolkningsförändringar per den 31/12:

Status

2018

2017

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

Födda

718

749

741

761

670

535

635

883

682

678

772

Döda

629

585

638

576

614

610

583

641

616

573

523

Flyttningsnetto

531

687

452

106

-90

-57

-26

344

-36

263

631

Folkökning

626

856

571

280

-31

-138

18

584

39

368

883

Källa: SCB

Befolkning i distrikt (kommundelar)

Östersunds kommun

Befolkning per den 31/12:

Kommundel

Antal 2017

Antal 2018

Östersund

29 738

30 285

Frösön

11 742

11 778

Sunne

1 251

1 273

Näs

789

781

Lockne

1 482

1 500

Marieby

621

616

Brunflo

12 534

12 557

Kyrkås

332

339

Lit

2 777

2 778

Häggenås

1 130

1 122

Norderön

143

145

Totalt

62 601

63 227

Källa: SCB

Antal hushåll

Antal hushåll i hela kommunen:

Antal boende

2011

2014

2018

Med 1 boende

12 991

13 173

13 994

Med 2 boende

8 407

8 764

9 062

Med 3 boende

3 311

3 261

3 374

Med 4 boende

3 137

3 113

3 218

Med 5 boende

960

1 036

1 065

Med 6 boende

250

248

286

Med 7 eller fler boende

95

109

131

Källa: SCB

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-03-25