Befolkningsprognos

Befolkningsprognoser används i huvudsak för planering av olika verksamheter till exempel förskolor, skolor och äldreomsorg.

Befolkningsprognos 2023-2027

2023 års prognos för 2023-2027:

Ålder

2022

2023

2024

2025

2026

2027

0-5

4 064

3 948

3 869

3 822

3 839

3 828

6-9

2 989

3 035

2 992

2 923

2 848

2 807

10-12

2 255

2 227

2 217

2 282

2 309

2 324

13-15

2 314

2 334

2 343

2 311

2 290

2 291

16-18

2 194

2 273

2 363

2 403

2 432

2 456

19-24

4 675

4 767

4 764

4 846

5 016

5 195

25-44

16 832

16 917

17 008

17 094

17 279

17 579

45-64

15 134

15 128

15 109

15 166

15 288

15 355

65-79

10 481

10 432

10 351

10 176

10 008

9 906

80-w

3 776

3 980

4 204

4 479

4 725

4 948

Totalt

64 714

65 042

65 218

65 503

66 034

66 689

År 2022 visar befintlig befolkning den 31 december 2022.

Varför behövs prognoser och hur ska de användas?

Befolkningsprognoser används i huvudsak för planering av olika verksamheter till exempel förskolor, skolor och äldreomsorg.

Alternativet till att använda sig av prognoser är helt enkelt att gissa eller att använda sig av föregående års uppgifter. Fördelen med prognoser är att man kan ta hänsyn till observerade trender och områdesspecifika förutsättningar som exempelvis ökat barnafödande och nya bostadsområden.

Detta medför även att man i de allra flesta fall hamnar närmare sanningen än när man endast tar hänsyn till föregående års uppgifter. Detta innebär dock inte att prognoserna är något facit för hur befolkningen exakt kommer att utveckla sig och man bör stämma av prognosen när nya faktiska uppgifter finns tillgängliga.

Prognosers säkerhet minskar när man bryta ner dem på lägre geografisk nivå och enskilda åldrar. Detta beror på en naturlig variation, det vill säga även om förutsättningarna är de samma så kommer antalet att variera från år till år och en prognos beskriver utvecklingen i genomsnitt.

Prognoserna är säkrare för det första året än de kommande åren. Orsaken är att det kan tillkomma fler faktorer som inte var kända när man gjorde prognosen och som ger utfall på längre sikt. Denna osäkerhet på längre sikt gäller alla åldrar utom 0-åringar som är svåra att göra prognoser för även första året.

Sidan uppdaterad 2023-03-23