Befolkningsprognos

Befolkningsprognoser används i huvudsak för planering av olika verksamheter till exempel förskolor, skolor och äldreomsorg.

Befolkningsprognos 2019-2023

2019 års prognos för 2019-2023:

Ålder

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0-5

4 473

4 543

4 629

4 673

4 724

4 568

6-9

2 941

2 968

3 011

3 048

3 113

3 105

10-12

2 194

2 234

2 275

2 307

2 283

2 273

13-15

2 057

2 104

2 173

2 239

2 271

2 317

16-18

1 866

1 981

2 082

2 171

2 203

2 287

19-24

4 665

4 622

4 723

4 754

4 777

4 916

25-44

16 510

16 648

16 934

17 137

17 172

17 149

45-64

15 120

15 194

15 278

15 236

15 191

15 335

65-79

10 036

10 147

10 309

10 426

10 480

10 547

80-w

3 382

3 494

3 550

3 637

3 785

3 991

Totalt

63 244

63 936

64 965

65 629

65 999

66 487

År 2018 visar befintlig befolkning den 31 december 2018.

Varför behövs prognoser och hur ska de användas?

Befolkningsprognoser används i huvudsak för planering av olika verksamheter till exempel förskolor, skolor och äldreomsorg.

Alternativet till att använda sig av prognoser är helt enkelt att gissa eller att använda sig av föregående års uppgifter. Fördelen med prognoser är att man kan ta hänsyn till observerade trender och områdesspecifika förutsättningar som exempelvis ökat barnafödande och nya bostadsområden.

Detta medför även att man i de allra flesta fall hamnar närmare sanningen än när man endast tar hänsyn till föregående års uppgifter. Detta innebär dock inte att prognoserna är något facit för hur befolkningen exakt kommer att utveckla sig och man bör stämma av prognosen när nya faktiska uppgifter finns tillgängliga.

Prognosers säkerhet minskar när man bryta ner dom på lägre geografisk nivå och enskilda åldrar. Detta beror på en naturlig variation, det vill säga även om förutsättningarna är de samma så kommer antalet att variera från år till år och en prognos beskriver utvecklingen i genomsnitt.

Prognoserna är säkrare för det första året än de kommande åren. Orsaken är att det kan tillkomma fler faktorer som inte var kända när man gjorde prognosen och som ger utfall på längre sikt. Denna osäkerhet på längre sikt gäller alla åldrar utom 0-åringar som är svåra att göra prognoser för även första året.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-03-11