Befolkningsprognos

Befolkningsprognoser används i huvudsak för planering av olika verksamheter till exempel förskolor, skolor och äldreomsorg.

Befolkningsprognos 2020-2024

Befolkningsprognos 2020-2024:

Ålder

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0-5

4 396

4 378

4 367

4 381

4 399

4 431

6-9

2 951

2 964

2 977

3 044

3 103

3 087

10-12

2 245

2 275

2 285

2 274

2 263

2 276

13-15

2 094

2 167

2 248

2 270

2 306

2 316

16-18

1 990

2 079

2 154

2 204

2 285

2 354

19-24

4 596

4 531

4 562

4 685

4 853

4 886

25-44

16 584

16 632

16 717

16 858

17 068

17 187

45-64

15 235

15 269

15 214

15 193

15 240

15 256

65-79

10 191

10 320

10 447

10 512

10 516

10 475

80-w

3 497

3 561

3 639

3 793

3 975

4 180

Totalt

63 779

64 176

64 609

65 214

66 008

66 448

År 2019 visar befintlig befolkning den 31 december 2019.

Varför behövs prognoser och hur ska de användas?

Befolkningsprognoser används i huvudsak för planering av olika verksamheter till exempel förskolor, skolor och äldreomsorg.

Alternativet till att använda sig av prognoser är helt enkelt att gissa eller att använda sig av föregående års uppgifter. Fördelen med prognoser är att man kan ta hänsyn till observerade trender och områdesspecifika förutsättningar som exempelvis ökat barnafödande och nya bostadsområden.

Detta medför även att man i de allra flesta fall hamnar närmare sanningen än när man endast tar hänsyn till föregående års uppgifter. Detta innebär dock inte att prognoserna är något facit för hur befolkningen exakt kommer att utveckla sig och man bör stämma av prognosen när nya faktiska uppgifter finns tillgängliga.

Prognosers säkerhet minskar när man bryta ner dem på lägre geografisk nivå och enskilda åldrar. Detta beror på en naturlig variation, det vill säga även om förutsättningarna är de samma så kommer antalet att variera från år till år och en prognos beskriver utvecklingen i genomsnitt.

Prognoserna är säkrare för det första året än de kommande åren. Orsaken är att det kan tillkomma fler faktorer som inte var kända när man gjorde prognosen och som ger utfall på längre sikt. Denna osäkerhet på längre sikt gäller alla åldrar utom 0-åringar som är svåra att göra prognoser för även första året.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-03-09