Näringslivsstatistik

Här redovisas näringslivsstatistik för hela Östersunds kommun

Antal sysselsatta mellan 15-74 år efter Näringsgren

 


 

Sysselsatta efter arbetsställets belägenhet*

 

 

Sysselsatta efter bostadens belägenhet**

 

Näringsgren

2021

2022

2021

2022

A företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske

870

790

738

724

B+C tillverkningsindustri; gruvor och mineralutvinningsindustri

1 361

1 483

1 655

1 716

D+E företag inom energi och miljö

491

522

392

411

F byggindustri

2 547

2 619

2 205

2 248

G handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar

3 636

3 884

3 154

3 302

H transport- och magasineringsföretag

1 432

1 416

1 290

1 262

I hotell och restauranger

1 154

1 493

1 139

1 375

J informations- och kommunikationsföretag

1 166

1 207

1 025

1 083

K kreditinstitut och försäkringsbolag m.m.

642

690

555

608

L fastighetsbolag och fastighetsförvaltare

507

551

439

451

M+N företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

5 089

5 010

4 308

4 248

O civila myndigheter och försvaret

4 495

4 867

3 809

4 138

P utbildningsväsendet

3 475

3 343

3 489

3 391

Q enheter för vård och omsorg, socialtjänst

7 315

7 378

6 568

6 509

R+S+T+U enheter för kultur, nöje och fritid; andra serviceföretag m.m.

1 548

1 548

1 400

1 391

US uppgift saknas

349

437

475

582

Totalt antal sysselsatta

36 081

37 244

32 639

33 439

Källa: SCB


*Sysselsatta efter arbetsställets belägenhet=Hur många personer som arbetar inom Östersunds kommun i respektive näringsgren

**Sysselsatta efter bostadens belägenhet= Hur många personer som bor i Östersunds kommun som arbetar inom respektive näringsgren


Sidan uppdaterad 2024-04-26