Näringslivsstatistik

Här redovisas näringslivsstatistik för hela Östersunds kommun.

Förvärvsarbetande befolkning

Nattbefolkning

Förvärvsarbetande nattbefolkning 2017 (20-64 år):


Förvärvs­arbetande

Ej förvärvs­arbetande

Samtliga

Män

14 611

3 083

17 694

Kvinnor

14 505

3 381

17 886

Totalt

29 116

6 464

35 580

 

Förvärvsfrekvens

Förvärvsintensitet 2017 (20-64 år):

 

Män

Kvinnor

Totalt

Östersund

82,6

81,1

81,8

Länet

82,7

81,3

82,0

Riket

80,3

77,9

79,1


Natt/dagbefolkning

Förvärvsarbetande (16-w år), natt/dagbefolkning 2017 i området:


Förvärvsarbetande (natt)

Förvärvsarbetande (dag)

Män

15 980

17 583

Kvinnor

15 617

17 434

Totalt

31 597

35 017


Näringsgren

Förvärvsarbetande per näringsgren 2017:

Näringsgren

Antal nattbefolkning

Antal dagbefolkning

Jordbruk, skogsbruk och fiske

851

964

Tillverkning och utvinning

1 672

1 520

Energi och miljö

327

408

Byggverksamhet

2 018

2 234

Handel

3 166

3 596

Transport

1 309

1 620

Hotell och restauranger

1 062

1 112

Information och kommunikation

979

1 105

Kreditinstitut och försäkringsbolag

561

636

Fastighetsverksamhet

478

530

Företagstjänster

3 945

4 741

Civila myndigheter och försvaret

3 396

3 855

Utbildning

3 493

3 580

Vård och omsorg

6 538

7 214

Personliga och kulturella tjänster

1 425

1 568

Okänd bransch

377

334

Samtliga näringsgrenar

31 597

35 017

Nattbefolkning: Förvärvsarbetande med bostad i området.
Dagbefolkning: Förvärvsarbetande med arbetsplats i området (arbetstillfällen).

Från och med år 2002 används standard för svensk näringsgrensindelning 2002. Dessutom räknas alla personer över 84 år som ej förvärvsarbetande.

Pendling

Pendling för förvärvsarbetande (16-w år) 2017:

Förvärvsarbetande

Antal

Med bostad i området

31 597

Pendlar in till området (inpendling)

7 117

Pendlar ut från området (utpendling)

3 684

Nettopendling

3 433

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-02-26