Näringslivsstatistik

Här redovisas näringslivsstatistik för hela Östersunds kommun.

Förvärvsarbetande befolkning

Nattbefolkning

Förvärvsarbetande nattbefolkning 2018 (20-64 år):


Förvärvs­arbetande

Ej förvärvs­arbetande

Samtliga

Män

14 804

2 953

17 757

Kvinnor

14 515

3 346

17 861

Totalt

29 319

6 299

35 618


Förvärvsfrekvens

Förvärvsintensitet 2018 (20-64 år):


Män

Kvinnor

Totalt

Östersund

83,4

81,3

82,3

Länet

83,6

81,8

82,7

Riket

80,8

78,1

79,5


Natt/dagbefolkning

Förvärvsarbetande (16-w år), natt/dagbefolkning 2018 i området:


Förvärvsarbetande (natt)

Förvärvsarbetande (dag)

Män

16 210

17 865

Kvinnor

15 682

17 540

Totalt

31 892

35 405


Näringsgren

Förvärvsarbetande per näringsgren 2018:

Näringsgren

Antal nattbefolkning

Antal dagbefolkning

Jordbruk, skogsbruk och fiske

795

950

Tillverkning och utvinning

1 677

1 519

Energi och miljö

337

420

Byggverksamhet

2 147

2 412

Handel

3 177

3 623

Transport

1 314

1 540

Hotell och restauranger

1 092

1 127

Information och kommunikation

986

1 115

Kreditinstitut och försäkringsbolag

543

650

Fastighetsverksamhet

493

543

Företagstjänster

4 078

4 884

Civila myndigheter och försvaret

3 480

4 003

Utbildning

3 487

3 566

Vård och omsorg

6 528

7 158

Personliga och kulturella tjänster

1 397

1 544

Okänd bransch

361

321

Samtliga näringsgrenar

31 892

35 405

Nattbefolkning: Förvärvsarbetande med bostad i området.
Dagbefolkning: Förvärvsarbetande med arbetsplats i området (arbetstillfällen).

Från och med år 2002 används standard för svensk näringsgrensindelning 2002. Dessutom räknas alla personer över 84 år som ej förvärvsarbetande.

Pendling

Pendling för förvärvsarbetande (16-w år) 2018:

Förvärvsarbetande

Antal

Med bostad i området

31 892

Pendlar in till området (inpendling)

7 188

Pendlar ut från området (utpendling)

3 664

Nettopendling

3 524

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-03-11