Näringslivsstatistik

Här redovisas näringslivsstatistik för hela Östersunds kommun.

Förvärvsarbetande befolkning

Nattbefolkning

Förvärvsarbetande nattbefolkning 2021 (20-64 år):


Förvärvsarbetande

Ej förvärvsarbetande

Samtliga

Män

14 976

3 004

17 980

Kvinnor

14 637

3 078

17 715

Totalt

29 613

6 082

35 695

Förvärvsfrekvens

Förvärvsintensitet 20-64 år 2021:


Män

Kvinnor

Totalt

Östersund

83,3

82,6

83

Länet

83,8

82,8

83,3

Riket

80,5

78,6

79,6

Natt/dagbefolkning

Förvärvsarbetande (16-w år), natt/dagbefolkning 2021 i området:


Förvärvsarbetande (natt)

Förvärvsarbetande (dag)

Män

16 401

18 001

Kvinnor

16 061

18 004

Totalt

32 462

36 005

Näringsgren

Förvärvsarbetande per näringsgren 2021:

Näringsgren

Antal natt­befolkning

Antal dag­befolkning

Andel dag­befolkning

Jordbruk, skogsbruk och fiske

813

953

2,6%

Tillverkning och utvinning

1 656

1 352

3,8%

Energi och miljö

393

490

1,4%

Byggverksamhet

2 190

2 573

7,1%

Handel

3 133

3 660

10,2%

Transport

1 274

1 360

3,8%

Hotell och restauranger

1 120

1 133

3,1%

Information och kommunikation

1 026

1 187

3,3%

Kreditinstitut och försäkringsbolag

556

643

1,8%

Fastighetsverksamhet

441

510

1,4%

Företagstjänster

4 297

5 033

14,0%

Civila myndigheter och försvaret

3 835

4 573

12,7%

Utbildning

3 478

3 491

9,7%

Vård och omsorg

6 529

7 181

19,9%

Personliga och kulturella tjänster

1 405

1 558

4,3%

Okänd bransch

316

308

0,9%

Samtliga näringsgrenar

32 462

36 005

100%

Nattbefolkning: Förvärvsarbetande med bostad i området.
Dagbefolkning: Förvärvsarbetande med arbetsplats i området (arbetstillfällen).

Från och med år 2002 används standard för svensk näringsgrensindelning 2002. Dessutom räknas alla personer över 84 år som ej förvärvsarbetande.

Pendling

Pendling för förvärvsarbetande (16-w år) 2021:

Förvärvsarbetande

Antal

Med bostad i området

28 493

Pendlar in till området (inpendling)

7 512

Pendlar ut från området (utpendling)

3 962

Nettopendling

3 550

Sidan uppdaterad 2023-04-14