Näringslivsstatistik

Här redovisas näringslivsstatistik för hela Östersunds kommun.

Förvärvsarbetande befolkning

Nattbefolkning

Förvärvsarbetande nattbefolkning 2016 (20-64 år):


Förvärvs­arbetande

Ej förvärvs­arbetande

Samtliga

Män

14 407

3 167

17 574

Kvinnor

14 369

3 430

17 799

Totalt

28 776

6 597

35 373

 

Förvärvsfrekvens

Förvärvsfrekvens 2016 (20-64 år):

 

Män

Kvinnor

Totalt

Östersund

82,0

80,7

81,4

Länet

81,7

81,2

81,4

Riket

79,5

77,7

78,6


Natt/dagbefolkning

Förvärvsarbetande (16-w år), natt/dagbefolkning 2016 i området:


Förvärvsarbetande (natt)

Förvärvsarbetande (dag)

Män

15 664

17 138

Kvinnor

15 423

17 084

Totalt

31 087

34 222


Näringsgren

Förvärvsarbetande per näringsgren 2016:

Näringsgren

Antal nattbefolkning

Antal dagbefolkning

Jordbruk, skogsbruk och fiske

790

881

Tillverkning och utvinning

1 644

1 539

Energi och miljö

324

404

Byggverksamhet

1 941

2 141

Handel

3 176

3 577

Transport

1 348

1 610

Hotell och restauranger

1 117

1 162

Information och kommunikation

983

1 162

Kreditinstitut och försäkringsbolag

524

621

Fastighetsverksamhet

483

534

Företagstjänster

3 597

4 302

Civila myndigheter och försvaret

3 149

3 602

Utbildning

3 478

3 515

Vård och omsorg

6 758

7 285

Personliga och kulturella tjänster

1 432

1 580

Okänd bransch

343

300

Samtliga näringsgrenar

31 087

34 222

Nattbefolkning: Förvärvsarbetande med bostad i området.
Dagbefolkning: Förvärvsarbetande med arbetsplats i området (arbetstillfällen).

Från och med år 2002 används standard för svensk näringsgrensindelning 2002. Dessutom räknas alla personer över 84 år som ej förvärvsarbetande.

Pendling

Pendling för förvärvsarbetande (16-w år) 2016:

Förvärvsarbetande

Antal

Med bostad i området

31 087

Pendlar in till området (inpendling)

6 858

Pendlar ut från området (utpendling)

3 723

Nettopendling

3 135

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-02-23