Bostadsbestånd

Bostadbeståndet beräknas med hjälp av det årliga fastighets­taxerings­registret.

Bostadsbestånd i Östersunds kommun:

Hustyp

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2018

Fler­bostads­hus

19 324

20 623

20 941

21 065

20 936

2 1237

22 064

Småhus

9 986

10 324

10 348

10 447

10 628

11 201

11 802

Totalt

29 310

30 947

31 289

31 512

31 564

32 438

33 866

Från och med 2010 används det årliga fastighetstaxeringsregistret som bas för beräkningarna av bostadsbeståndet. Uppdatering görs med det senaste årets färdigställda nybyggda bostäder, färdigställda ombyggda flerbostadshus och påbörjade rivningar.

I tidigare bostadsbeståndsberäkningar (1991-2009) användes Folk- och bostadsräkningen 1990 som bas. Denna uppdaterades med årliga rapporterade förändringar avseende färdigställda nybyggnader av bostäder, färdigställda ombyggda flerbostadshus och påbörjade rivningar.

Förändringar som inte togs hänsyn till var fritidshus som blivit permanentbostäder och vice versa, samt rivning av småhus, som inte rapporteras till SCB.

Nybyggnation

Bostadsbestånd nybyggnation:

Hustyp

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2018

Flerbostadshus

501

149

22

0

66

76

222

Småhus

97

7

3

42

70

84

145

Totalt

598

156

25

42

136

160

367

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-04-25