Bostadsbestånd

Bostadbeståndet beräknas med hjälp av det årliga fastighets­taxerings­registret.

Bostadslägenheter

Bostadslägenheter i Östersunds kommun:

Hustyp

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2022

2023

Småhus

10 366

10 423

10 548

10 880

11 201

11 899

11 909

11 905

Fler­bostads­hus

20 629

20 953

21 083

21 324

19 657

21 090

21 407

21 462

Övriga hus

0

0

0

0

664

693

673

674

Specialbostäder

0

0

0

0

1 580

1 643

1 736

1 753

Totalt

30 995

31 376

31 631

32 204

33 102

35 325

35 725

35 794

Bostadslägenhet

En bostadslägenhet är en lägenhet som helt eller till största delen används som bostad, oavsett i vilken typ av hus som lägenheten finns i. Även bostäder i småhus räknas därför som lägenheter.

Småhus

Till småhus räknas friliggande en- eller tvåbostadshus. Även parhus, radhus och kedjehus räknas som ett småhus. Däremot räknas inte ett fritidshus som ett småhus.

Flerbostadshus

Ett flerbostadshus är en bostadsbyggnad som innehåller tre eller fler lägenheter. Loftgångshus räknas också som flerbostadshus.

Övriga hus

Till övriga hus räknas byggnader som inte i första hand är tänkt att bo i men som ändå innehåller bostadslägenheter. Exempelvis byggnader som är tänkta för affärer eller samhällsfunktioner.

Specialbostäder

Specialbostäder är bostäder för äldre, funktionshindrade, studentbostäder och liknande.

Mer statistik om bostäder

Hos Statistikmyndigheten (SCB) hittar du mer information om bostadsbestånd.

Nybyggnation

Nybyggnation 2000-2023:

Hustyp

2000

2005

2010

2015

2020

2023

Flerbostadshus

22

0

66

76

241

200

Småhus

3

42

70

84

56

69

Totalt

25

42

136

160

297

269


Nybyggnation 1975-1995:

Hustyp

1975

1980

1985

1990

1995

Flerbostadshus

445

310

278

501

149

Småhus

270

189

131

97

7

Totalt

715

499

409

598

156

Sidan uppdaterad 2024-05-16