Bostadsbestånd

Bostadbeståndet beräknas med hjälp av det årliga fastighets­taxerings­registret.

Bostadsbestånd i Östersunds kommun:

Hustyp

1990

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

Fler­bostads­hus

19 324

20 623

20 941

21 065

20 936

21 021

21 143

2 1237

21 507

Småhus

9 986

10 324

10 348

10 447

10 628

11 068

11 118

11 201

11 513

Totalt

29 310

30 947

31 289

31 512

31 564

32 088

32 261

32 438

33 020

Från och med 2010 används det årliga fastighetstaxeringsregistret som bas för beräkningarna av bostadsbeståndet. Uppdatering görs med det senaste årets färdigställda nybyggda bostäder, färdigställda ombyggda flerbostadshus och påbörjade rivningar.

I tidigare bostadsbeståndsberäkningar (1991-2009) användes Folk- och bostadsräkningen 1990 som bas. Denna uppdaterades med årliga rapporterade förändringar avseende färdigställda nybyggnader av bostäder, färdigställda ombyggda flerbostadshus och påbörjade rivningar.

Förändringar som inte togs hänsyn till var fritidshus som blivit permanentbostäder och vice versa, samt rivning av småhus, som inte rapporteras till SCB.

Nybyggnation

Bostadsbestånd nybyggnation:

Hustyp

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2016

Flerbostadshus

501

149

22

0

66

76

264

Småhus

97

7

3

42

70

84

124

Totalt

598

156

25

42

136

160

388

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-03-25