Öppna data - nyckeltal

På kolada.se finns den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner. Kolada innehåller cirka 6 000 nyckeltal och ger dig goda möjligheter till jämförelser och analys i kommunsektorn.

Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges kommuner och landsting (SKL), Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Informationen täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

Koladas information är Öppen data, det vill säga information finns tillgänglig för vem som helst att använda. Här kan du till exempel hämta information till en egen webbsida, en applikation eller en egen databas. Läs mer om användarvillkor på www.kolada.se/om-oss/api/.

Sidan uppdaterad 2024-06-05