UNESCO Creative City of Gastronomy

Östersund och Region Jämtland Härjedalen är UNESCO Creative City of Gastronomy. Vi fick utmärkelsen år 2010, av UNESCO-nätverket Creative Cities Network (UCCN), och är hittills den enda regionen i Sverige som har fått den. Det säger en hel del om våra snillrika matkreatörer och vårt fantastiska mathantverk. Det säger inget mindre än att vi är Sveriges mest smaksäkra region!

Händer som håller i ett fat med pizza bitar under UCCN konferensen 2016.

Foto: Roger Strandberg

Vi utsågs till UNESCO Creative City of Gastronomy eftersom vi jobbar aktivt och långsiktigt med småskaligt mathantverk. Det har gett oss spetskompetens inom området. Här finns en stark tradition av att koppla samman mathantverket med vårt vackra kulturlandskap, vår rika kulturhistoria och vår rena natur. Andelen ekologiska jordbrukare och råvaruproducenter är dessutom hög i jämförelse med övriga Sverige.

Småskaligt mathantverk

Grundbulten i vårt mathantverk är alla entusiastiska och matintresserade människor i regionen; lantbrukare, kockar, krögare och kulinariska entreprenörer. De bildar ett kreativt kluster för erfarenhetsutbyte och inspiration. En annan viktig drivkraft är vårt nationella centrum för mathantverk, Eldrimner, som erbjuder kunskap, stöd och inspiration till regionens, landets och Nordens kockar och småskaliga matproducenter.

Illustration föreställande Östersundshjärtat och bestick med texten Östersund Creative City of Gastronomy under. Längst ned i illustrationen syns UNESCO:s logotyp.

Fakta om Unesco Creative Cities Network (UCCN)

Unesco’s nätverk för kreativa städer inrättades 2004 för att stödja internationellt samarbete mellan städer som identifierat kreativitet som en strategisk faktor för hållbar stadsutveckling. I nätverket arbetar de städer som utsetts av UNESCO inom ett av sju områden: hantverk och folklig konst, digitala konstnärliga uttryck, film, design, gastronomi, litteratur eller musik. Nätverkets mål är att:

  • Stimulera och stärka kreativa städers initiativ för att göra kreativitet till en oumbärlig del av stadsutveckling.
  • Stärka alla delar i arbetet med kulturaktiviteter, varor och tjänster: skapande, produktion, distribution och spridning.
  • Utveckla nav för kreativitet och innovation samt utöka möjligheterna för konstnärer och andra yrkesarbetande inom kultursektorn.
  • Förbättra tillgång till och deltagande i kulturlivet, inklusive kulturella varor och tjänster, särskilt för marginaliserade grupper och personer.
  • Integrera kultur och kreativitet i lokala utvecklingsplaner och strategier.

Syftet med nätverket, med nästan 350 städer i över 100 länder, är att långsiktigt stärka företag och aktörer inom den kreativa och kulturella sektorn i länet. Arbetet är integrerad den regionala mat- och livsmedelsstrategin och i relation till Agenda 2030 med särskilt fokus på hållbarhetsmål 11 om hållbara städer och samhällen och mål 17 om globalt partnerskap.

Sidan uppdaterad 2024-04-25