Kvalitetsrapporter

Vissa förvaltningar tar varje år fram en samlad kvalitetsrapport för förvaltningen.

Den ger en samlad och övergripande bild av deras verksamhet och baseras på fakta­beskriv­ningar, uppföljningar, utvärderingar och mätningar som genomförts under året, både nationellt och lokalt. Förutom att kvalitetsrapporten är en del i den kontinuerliga upp­följningen och utvärderingen kan den också ligga till grund för verksamhetsplanering och förbättring.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2024-04-17