Parasitutbrottet Cryptosporidium

Mikroskopbild på cryptosporidium

Den 26 november 2010 gick Östersunds kommun ut med ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA), om att dricksvattnet skulle kokas. Ett flertal människor hade insjunknat i magsjuka orsakad av parasiten cryptosporidium i Östersund och man misstänkte att dricksvattnet var smittkällan.

En tillbakablick

Det var i slutet av november 2010 som sjukvårds­rådgivningen såg att det var många i Östersunds­området som sökte information på internet om olika magåkommor. Den 24 november kontaktade smitt­skyddsläkaren kommunen eftersom han misstänkte att dricksvattnet kunde ligga bakom. Två dagar senare, fredagen den 26 november, gick kommunen ut med ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, där Östersundarna uppmanades att koka sitt vatten.

Ytterligare tre dagar senare konstateras det via labb­tester att det fanns parasiter av typen Cryptosporidum i Storsjön. Det konstaterades snabbt att uv-strålning i vattenverket Minnesgärde var ett alternativ för att komma tillrätta med problemet.

Östersunds kommun lyckades med mycket kort varsel få tag på en uv-anläggning som fanns i Katrineholms kommun. Den 8 december var uv-anläggningen på plats i Östersund och bara 14 dagar senare var den installerad och i drift.

Kort därefter, den 11 januari , började kommunen spola rent vattenledningarna. Enligt branschstandard bör ledningarna vid sådana här händelser spolas tre gånger, men Östersunds kommun beslutade att alla ledningar skulle spolas tio gånger.

Den 18 februari 2011 meddelade Östersunds kommun att Östersundarna återigen kunde dricka sitt vatten utan att koka det.

Hur många som blev sjuka till följd av parasitutbrottet är svårt att säga med säkerhet. Uppskattningsvis drabbades mellan 20 000 och 30 000 personer. Hur parasiten hamnade i vattnet har heller inte gått att säkerställa.

Rapport om händelsen

2012 färdigställdes kommunens rapport om cryptosporidiumutbrottet. Här kan du läsa rapporten.

Läs Östersunds kommuns rapport om cryptosporidiumutbrottet 2010 Pdf, 733.2 kB.

Ledde till åtal

Östersunds kommun åtalades för brott i samband med parasitutbrottet men friades av både Östersunds Tingsrätt och Hovrätten i Nedre Norrland. Den 24 november 2015 gick tiden för överklagan på den friande domen ut.

Medieanalys av cryptosporidiumutbrottet

För att se vilket medialt genomslag parasitutbrottet i Östersund hade och för att göra en analys om varumärket hade påverkats, beställde Östersunds kommun en medieanalys av en extern part.

Företaget Infopaq gjorde en sammanställning och analys av den nationella och norska rapporteringen av parasitutbrottet.

Medieanalys: Östersund och cryptosporidiumutbrottet Pdf, 1.4 MB.

Sidan uppdaterad 2023-12-04