Varvet - återbruk av byggmaterial

Tänk er en framtid där fastigheter ses som värdefulla materialbanker och där byggnadens kvalitet, kostnad, miljö- och klimatpåverkan värderas utifrån hela byggnadens livscykel. Första steget dit har Östersunds kommun tagit genom att starta ett utvecklingsprojekt mot en cirkulär bygg- och rivningsprocess.

Samarbete, gemensamt lager och en digital plattform – så vill Varvet få snurr på återbruket av byggmaterial i Jämtlands län. 

Idag slängs stora mängder byggmaterial från rivningsarbeten, nybyggnationer och renoveringar. Bygg- och fastighetsbranschen står för cirka 40 procent av det totala avfallet i Sverige och för 21 procent av de totala utsläppen av växthusgaser. 

Projektet arbetar för att det här materialet i stället ska tas om hand och få nya användningsområden. Det handlar helt enkelt om att använda byggmaterial ett varv till.  Här finns en stor potential att göra både miljövinster och ekonomiska vinster.

Östersunds kommun, Teknisk förvaltning driver projektet som pågår:
Januari 2022 - våren 2024.

Projektet drivs med stöd från Energimyndigheten och RE:Source

Mellanlager för samarbetspartners

Det är Östersunds kommun och projektets samarbetspartners som kan nyttja mellanlagret och den digitala tjänsten, som finns på plats från och med april 2023.

Kontakt

Du kan kontakta projektet via: varvet@ostersund.se

Projektledare Anna Gutke Bergqvist når du via följande e-postadress

Så hittar vi hållbara lösningar

Det finns stora möjligheter med att utveckla hållbara lösningar som bidrar till klimatomställningen och samtidigt täcker byggbehovet. I ett cirkulärt byggande blir återbruk av byggprodukter en pusselbit som ger möjlighet till en nästintill outnyttjad resurs som minskar klimatpåverkan och risken för resursbrister.

Syftet med projektet är att börja ställa om till en cirkulär bygg- och rivningsprocess och skapa olika former av samarbeten som ger förutsättningar för ett mer storskaligt återbruk av bygg- och anläggningsmaterial i Jämtland och Härjedalen.

För att uppnå syftet har projektet bland annat att;

  • upphandlat och implementerat ett digitalt verktyg för att genomföra materialinventeringar. Det innebär att vi har upphandlat en mobilapp där kan man samla både tekniska data och den klimatbesparing det innebär att återanvända materialet
  • säkerställt en lokal för mellanlagring av återbrukade byggprodukter
  • tagit fram en logistisk lösning som gör det möjligt att återbruka byggprodukter på ett systematiskt sätt
  • börjat utveckla kommunens process för bygg- och rivningsprojekt med rutiner där återbruk beaktas
  • börjat sprida inspiration och kunskap om återbruk och cirkulärt byggande
  • hittat samarbetspartners som kan bidra till ett större utbud och efterfrågan av återbrukat bygg- och anläggningsmaterial

Stort intresse för invigningen av Varvet

Det blev stor uppslutning när Östersunds kommun klippte bandet vid invigningen av mellanlagret Varvet den 29 mars. Förutom firandet bjöds deltagarna på den spännande föreläsningen Riv cirkulärt med den kända hållbarhetsprofilen Amanda Borneke.

Folk sitter på stolar och ser på presentation

Totalt närvarade runt 85 deltagare från privata företag, offentliga organisationer och politiska nämnder. Kommundirektör Anders Wennerberg och Tekniska nämndens ordförande Magnus Rönnerfjäll höll i ceremonin och lämnade sedan över till projektledaren Anna Gutke Bergqvist som berättade kort om projektet med målet att uppnå ett cirkulärt byggande.

– Vi siktade på en bred uppslutning, men det här blev bättre än vad vi hade vågat hoppas på! Det är roligt att kunna visa upp vår fina lokal för nuvarande och potentiella partners. Att dessutom få bjuda på en kunskapshöjande föreläsning av Amanda kändes extra bra, berättar Anna.

Skylt Varvet och pallställ

Totalt finns 700 pallplatser att fördela mellan kommunen och de parter i projektet som vill hyra plats

– Vi har nått en viktig milstolpe som hela projektteamet jobbat hårt för under en längre tid. Nu kan vi gå från ord till handling för att erbjuda plats för mellanlagring, konstaterar Anna Gutke Bergqvist.

Är du intresserad av att höra mer om vår verksamhet?
Kontakta oss på varvet@ostersund.se

Våra samarbetspartners

Idag har Varvet ett tiotal partners från byggsektorn i regionen: Diös Fastigheter, NP3 Fastigheter, Z-borr, Miljöteknik, Region Jämtland Härjedalen, Östersundshem, Länsförsäkringar, Mittuniversitetet och Lundstams återvinning.

Projektet arbetar för att antalet partners ska bli fler, kontakta projektledaren om du är intresserad.

Sidan uppdaterad 2024-01-18