Utveckling Torvalla

En blå betongvägg, med en port som öppnar sig mot en typiskt skandinavisk skogsstig.

Under hösten 2020 har det genomförts samtal, intervjuer, digitala möten, träffar, workshopar med olika personer i Torvalla för att få veta vad de som bor, jobbar eller vistas i Torvalla tycker. Till exempel om trygghet, näringslivsfrågor, bostäder och frågor om kultur och fritid. Nu finns en strategi färdig för hur utvecklingen ska fortsätta.

Vad händer nu?

Vi har genomfört alla planerade dialoger och samtal i projekt "Utveckling Torvalla". Det gav oss ett mycket bra underlag för den strategi som nu ligger till grund för hur kommunen, företag och andra organisationer tillsammans kan utveckla Torvalla.

Beslutet att godkänna strategin "Strategi Utveckling Torvalla 2021-2030 Pdf, 228.3 kB." fattades av Kommunfullmäktige den 18 november 2021. Du hittar strategin bland länkarna nedan, tillsammans med en populärversion av samma strategi Pdf, 2.9 MB. och en bakgrundsrapport, där du kan läsa mer om resultaten från de olika dialogerna Pdf, 12.2 MB..

Tack!

Vi vill rikta ett stort tack till er alla som på något vis deltagit i dessa samtal och bidragit till strategin!

Bakgrund och genomförda aktiviteter

Vi har träffat ett stort antal personer under hösten i Torvalla. Tyvärr fick många planerade träffar ställas in på grund av skärpta restriktioner kring corona men många genomfördes istället digitalt eller via telefonintervjuer.

Samtal och intervjuer

 • Under hösten 2020 genomförde vi telefonintervjuer med vuxna om hur de vill att framtiden ska se ut i Torvalla.
 • Vi genomförde en workshop med tjejer i åldern 12-15 år då man hade fokus på vad som redan var bra och vad som kunde blir bättre i Torvalla.
 • Projektet har lagt mycket fokus på att samtala med ungdomar i Torvalla. Under november och december har en ungdomscoach träffat ett 70-tal ungdomar i Torvalla. Hej Främling har varit i Torvalla under sex tillfällen i november och december och pratat med ett 30-tal ungdomar. Detta har varit väldigt värdefullt! 
 • Vi har också lagt ut frågor på "Torvalla anslagstavla" på Facebook om vad ni som bor i Torvalla tycker är viktigt att utveckla. Många har tyckt till och vi har fått bra svar.
 • En del har också skickat mejl till vår mejladress för projektet och lämnat mer utförliga synpunkter, vilket har varit väldigt värdefullt.
 • Vi också tagit del av Kundcenterärenden och medborgarförslag som har lämnats in till kommunen av medborgare.

Trygghetsvandring

Den 21 oktober genomförde projektet en trygghetsvandring i Torvalla för att prata om hur Torvalla skulle kunna bli en tryggare, trevligare och säkrare plats.

Övriga möten

Under hösten har projektgruppen även haft möten med dessa:

 • Fritidsgården i centrum
 • Fritidsgården i Ängsmon
 • Företagen
 • Fastighetsägare
 • Svenska kyrkan
 • Djur- och kulgården
 • Familjecentralen
 • Pensionärsrådet
 • PRO
 • Tillgänglighetsrådet
 • Skolläkare, skolsköterska och studievägledare för grundskolorna
 • ABF
 • Förskolan Lillfjället
 • Förskolan Jägargården
 • Förskolan Kärven
 • Idrottsföreningar
 • Nattvandrarn

Undersökningar

 • Vi har skickat ut en enkät till alla elever på Torvallaskolan och vi har tagit del av resultatet från en enkätundersökning bland äldre i Torvalla.
 • På hemsidan har vi gjort en digital upplevelsekarta för att få reda på vad privatpersoner tycker om olika platser i Torvalla och vi har fått in över 100 svar. Där har man fått svara på vart man går om man vill röra på sig, göra en utflykt eller få lugn och ro och hur man upplever tryggheten i Torvalla.

Vid frågor, kontakta

Liselotte Halvarsson, projektledare på Östersunds kommun

Sidan uppdaterad 2023-09-21