Stöd till barn och unga

Ibland kan barn och unga behöva extra stöd och hjälp. Östersunds kommun erbjuder olika typ av stödinsatser.

Våra stödinsatser

Barnahus i Jämtlands län

Här vill vi att barn som misstänks vara utsatta för våld och sexuella övergrepp ska känna sig trygga att berätta vad de varit med om.

Barnahus i Jämtlands län

Stödgrupp Bubblan

Bubblan vänder sig till barn i åldern 7-12 år vars föräldrar har flyttat isär. Grupperna träffas en gång i veckan, sammanlagt åtta gånger.

Stödgrupp Bubblan

Stödgrupp Fjärilen

Fjärilen är en gruppverksamhet för dig som lever eller har levt i en familj där psykisk ohälsa hör till vardagen, eller där någon är beroende av alkohol och/eller andra droger.

Stödgrupp Fjärilen

Stödgrupp Trädet

Trädet är en gruppverksamhet för barn och ungdomar som är familje­hems­placerade.

Stödgrupp Trädet

Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsan hjälper barn och ungdomar att utvecklas för att nå skolans mål.

Barn- och elevhälsa

Trappan

Trappan innebär individuella samtal för barn mellan 4-18 år som sett eller upplevt någon form av våld i nära relationer eller som också själv blivit slagen.

Trappan

Kontaktperson

Om du befinner dig i en besvärlig situation, saknar en vän att bolla tankar med eller kanske har det svårt att ta dig ut på egen hand - då kan du ansöka om att få en kontaktperson.

Kontaktperson

Uppsökande teamet

Uppsökande teamet fokuserar på att vara i ungas miljöer för att identifiera ungdomar och unga vuxna mellan 12-21 år som är i behov av stöd.

Uppsökande teamet

Navigatorcentrum

Navigatorcentrum vänder sig till dig som är 15-25 år och varken arbetar eller studerar. Vi coachar dig till att nå din fulla potential!

Navigatorcentrum

Ungdomsstöd

Arbetar för att du och de vuxna i din närhet ska må bra och vi kan ge råd och stöd, till exempel om det är mycket konflikter hemma eller mycket frånvaro i skolan.

Ungdomsstöd

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-12-01