Information om socialtjänsten på flera språk

Här finns länkar till Socialtyrelsens sida med information om hur socialtjänsten arbetar för att ge stöd till barn, unga och familjer.

Information in English

An important task for the social services is to protect children and young people from harm. In doing this, we cooperate with guardians and other adults within the family network. The overall objective is to find solutions for the child to grow up in a safe environment.

معلومات عن الناطقين باللغة العربية

هم مهمة للخدمات الاجتماعية هي حماية الأطفال والشباب من الأذى .
نحن نعمل مع الأوصياء وغيرهم من البالغين الذين قد يكونون في شبكة العائلة .
الهدف هو إيجاد حلول للطفل ليكون قادرًا على النمو في بيئة آمنة .

Information på svenska

En viktigt uppgift för socialtjänsten är att skydda barn och unga från att fara illa. Vi arbetar tillsammans med vårdnadshavare och andra vuxna som kan finnas i familjens nätverk. Målet är att hitta lösningar för att barnet ska kunna växa upp i en trygg miljö.

Sidan uppdaterad 2022-08-16