Boende för barn och ungdomar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service.

Elevhem

Elevhemmen är framför allt till för dig som går på gymnasiesärskola i Östersund och som bor i en annan kommun. På varje elevhem bor fyra till sex personer. Alla har ett eget rum. De flesta har eget badrum och en kokvrå för enklare matlagning. Det vanliga är att man äter tillsam­mans. Men det finns möjlighet att äta på rummet.

Elevhemmen har gemensamhetsutrymme och utrymmen för personalen som finns tillgänglig dygnet runt. Du bor här under veckorna och åker hem under helger och lov.

Placeringen gäller för ett år i taget

Handläggaren bestämmer i vilket elevhem du ska bo. Handläggaren tar hänsyn till dina behov vid valet av elevhem. Du blir placerad för ett år i taget. Om inga förändringar sker inom verksamheten och du trivs på elevhemmet så finns möjligheten att bo kvar även kommande läsår.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är en annan form av boende för barn och unga. Tanken med korttids­vistelse är att de unga får en chans till miljöombyte samtidigt som de anhöriga får avlastning.

Korttidsvistelse LSS

Så ansöker du om stöd

Vill du ansöka om elevhem eller korttidsvistelse så ska du vända dig till Kundcenter. De hjälper dig att få kontakt med rätt handläggare.

Sök stöd enligt LSS

Se över din hemförsäkring

Om andra personer har nyckel till din bostad kan du behöva komplettera hemförsäkringen med en tilläggsförsäkring för att hemförsäkringen ska gälla.

Se över din hemförsäkring

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-06