Boende för barn och ungdomar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service.

Elevboende

Elevboende är framför allt till för dig som går på gymnasiesärskola i Östersund och som bor i en annan kommun. På varje elevboende bor fyra till sex personer. Alla har ett eget rum. De flesta har eget badrum och en kokvrå för enklare matlagning. Det vanliga är att man äter tillsam­mans. Men det finns möjlighet att äta på rummet.

Elevboendet har också gemensamhetsutrymme och personalrum. Personalen som arbetar finns tillgänglig dygnet runt. Du bor här under veckorna och åker hem under helger och lov.

Placeringen gäller för ett år i taget

Handläggaren i din hemkommun beslutar om du har rätt till elevboende. Det är personalen på elevboendena och enhetschefer som beslutar om vilket elevboende du placeras på. Du blir placerad för ett år i taget. Om inga förändringar sker inom verksamheten och du trivs på elevboendet så finns möjligheten att bo kvar även kommande läsår.

Så ansöker du om stöd

Vill du ansöka om elevboende så ska du vända dig till LSS-handläggare i din hemkommun. Om du har frågor kring elevboende i Östersunds så kan du vända dig till Kundcenter i Östersunds kommun.

Länk till sidan "Sök stöd enligt LSS" på ostersund.se

Se över din hemförsäkring

Länk till sidan "Se över din hemförsäkring" på ostersund.se

Sidan uppdaterad 2024-02-20