Boende för vuxna

Vardagsrum med hörnsoffa

Som vuxen med funktionshinder kan du ha rätt att få en anpassad bostad med särskild service. I Östersunds kommun kallas de för LSS-bostäder.

LSS-bostad

För att beviljas bostad med särskild service för vuxna ska du ha ett omfattande behov av stöd och service av personal. Det kan vara hjälp med att handla och att planera vardagen. Det kan också vara hjälp med att laga mat, äta, tvätta och att sköta personlig hygien.

Många LSS-bostäder är placerade i hyreshus. Några är placerade i villor. De flesta bostäder består av två rum och kök. Till bostäderna hör en lägenhet med gemensamhetsutrymme. Där finns också ett kontor och ett jourrum där personalen sover på natten.

I gemensamhetsutrymmet kan man träffas, eller äta gemensamma måltider ibland. I de flesta hyreshus finns också en kvarterslokal som kan användas för gemensamma aktiviteter.

LSS-bostäder finns runt om i kommunen

Totalt finns det LSS*- och SoL*-bostäder på ett hundratal adresser runt om i Östersunds kommun. Av integritetsskäl anger vi inte adresserna till dessa bostäder på hemsidan.

Stöd efter var och ens behov

Personalen finns till för att ge stöd, service och trygghet efter varje persons behov. Målet är att var och en som bor i LSS-bostad ska kunna leva ett eget liv så självständigt som möjligt.

Personalen ska också ge stöd så att var och en får chansen till en meningsfull fritid. Du ska själv ha möjlighet att påverka vilka aktiviteter du vill delta i tillsammans med andra.

Under rubriken länkar här nedan hittar du en broschyr om LSS-boenden i Östersunds kommun. Broschyren finns också inläst. Beställ den via Östersunds Bibliotek, Inläsningstjänst 063 - 14 40 33.

Så ansöker du om stöd

Vill du ansöka om LSS-boende så ska du vända dig till Kundcenter. De hjälper dig att få kontakt med rätt handläggare.

Sök stöd enligt LSS

Se över din hemförsäkring

Om andra personer har nyckel till din bostad kan du behöva komplettera hemförsäkringen med en tilläggsförsäkringför att hemförsäkringen ska gälla.

Se över din hemförsäkring

* LSS= Lagen om stöd och service till vissa funtkionshindrade
SoL= Socialtjänstlagen

Sidan uppdaterad 2024-04-25