Enheten för stöd och service

Enheten för stöd och service - ger stöd till personer med olika former av funktionsnedsättningar. Stödet kan vara direkt till individen eller till personal i form av verksamhetsstöd. För att få stöd från enheten för stöd och service behöver du först ett biståndsbeslut från Myndighets­enheten.

Vill du ansöka om stöd från enheten för stöd och service ska du kontakta Kundcenter - se kontaktinformation längst ned på sidan.

De stödinsatser som enheten erbjuder är;

  • Ledsagar- och avlösarservice, enligt LSS och SoL (Socialtjänstlagen).
  • Råd och Stöd enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

När det gäller råd och personligt stöd för barn och unga ska du vända dig till regionens barn- och ungdomshabilitering. Råd och stöd kan exempelvis handla om samtalsstöd eller hjälp med myndighetskontakter.

Region Jämtland Härjedalens barn- och ungdomshabilitering

Kontaktuppgifter

Du som är intresserad av att bli ledsagare eller avlösare kan kontakta samordnarna nedan.

Kontaktuppgifter till samordnarna

Samordnarna för ledsagning och avlösning verkställer insatserna:

Samordnare för ledsagning och avlösarservice LSS/SoL

För dig som är född dag 1-11
Lilian Svelander
063-14 45 42

Samordnare för ledsagning och avlösarservice LSS/SoL

För dig som är född dag 12-21
Therese Hanvåg
063-14 45 33

Besöksadress: Krondikesvägen 60

Samordnare för ledsagning och avlösarservice LSS/SoL

För dig som är född dag 22-31
Mikaela Nolervik
063-14 45 76

 

Vuxenteamet

Specialpedagog
Susanne Svensson
(Jobbar endast med verksamhetsstöd)

Specialpedagog - med inriktning mot daglig verksamhet
Eva Eriksson
(Jobbar endast med verksamhetstöd)

Logoped
Hanna Evers
(Jobbar endast med verksamhetsstöd)

Psykolog

Cecilia Henricson
(Jobbar endast med verksamhetsstöd)

Psykolog

Linn Berg
(Jobbar endast med verksamhetsstöd)

Socionom

Jenny Jejlid
063-14 45 45

Socionom

Ingela Jönsson
063-14 45 02

Socionom

Alexandra Woxlägd
(Jobbar endast med verksamhetsstöd)

Besöksadress: Sollidenvägen 64

 Kontaktuppgifter till enhetschef och administratörer

Enhetschef
Lena Bergstrand
063-14 45 43

Sektorsadministratör
Anette Lindström
063-14 45 35

Sektorsadministratör
Carin Söderback
063-14 39 03

Besöksadress: Krondikesvägen 60

Sidan uppdaterad 2022-04-29