Enheten för stöd och service

Enheten för stöd och service ger stöd till personer med olika funktionsnedsättningar. Myndighetsenheten beslutar om du har rätt till stöd från enheten. Vill du ansöka om stöd från Enheten för stöd och service, kan du kontakta Kundcenter. Kontaktuppgifter till Kundcenter finns längst ner på denna sida.

Enheten för stöd och service ger;

  • Ledsagar- och avlösarservice, enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen).
  • Råd och Stöd enligt LSS .
  • Samtalsstöd för personer som bor i LSS-bostad, SoL-bostad eller har Daglig verksamhet.
  • Verksamhetsstöd till personal.

För råd och personligt stöd för barn och unga ska du vända dig till regionens barn- och ungdomshabilitering.

Region Jämtland Härjedalens barn- och ungdomshabilitering

Kontaktuppgifter

Är du intresserad av att bli ledsagare eller avlösare kan du kontakta samordnarna nedan.

Kontaktuppgifter till samordnarna

Samordnarna för ledsagning och avlösning verkställer insatserna:

Samordnare för ledsagning och avlösarservice LSS

För dig som är född dag 1-15
Lilian Svelander
063-14 45 42

Samordnare för ledsagning och avlösarservice LSS

För dig som är född dag 16-31
Sofia Örtegren
063-14 06 26

Besöksadress: Krondikesvägen 60

Samordnare för ledsagning och avlösarservice SoL

För dig som är född dag 1-15
Therese Hanvåg
063-14 45 33

Samordnare för ledsagning och avlösarservice SoL

För dig som är född dag 16-31
Mikaela Nolervik
063-14 45 76


Kontaktuppgifter till Samtalsstöd och Verksamhetsstöd

Socionom (samtalsstöd)

Jenny Jejlid
063-14 45 45

Socionom (samtalsstöd)

Ingela Jönsson
063-14 45 02

Specialpedagog
Susanne Svensson
(Jobbar endast med verksamhetsstöd)

Logoped
Hanna Evers
(Jobbar endast med verksamhetsstöd)

Psykolog

Cecilia Henricson
(Jobbar endast med verksamhetsstöd)

Psykolog

Linn Berg
(Jobbar endast med verksamhetsstöd)

Socionom

Alexandra Woxlägd
(Jobbar endast med verksamhetsstöd)

Socionom

Linnéa Ottosson
(Jobbar endast med verksamhetsstöd)

Besöksadress: Sollidenvägen 64

 Kontaktuppgifter till enhetschef och administratörer

Enhetschef
Lena Bergstrand
063-14 45 43

Sektorsadministratör
Anette Lindström
063-14 45 35

Sektorsadministratör
Carin Söderback
063-14 39 03

Besöksadress: Krondikesvägen 60

Sidan uppdaterad 2022-11-24