Enheten för stöd och service

Vi ger stöd till personer med olika funktionsnedsättningar. Myndighetsenheten beslutar om du har rätt till stöd från enheten. Vill du ansöka om stöd från Enheten för stöd och service, kan du kontakta Kundcenter.

Kontaktuppgifter till Kundcenter finns längst ner på denna sida.

Enheten för stöd och service ger

  • ledsagar- och avlösarservice enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen)
  • råd och stöd enligt LSS
  • samtalsstöd för personer som bor i LSS-bostad, SoL-bostad eller har Daglig verksamhet
  • verksamhetsstöd till personal.

För råd och personligt stöd för barn och unga ska du vända dig till regionens barn- och ungdomshabilitering.

Region Jämtland Härjedalens barn- och ungdomshabilitering

Kontaktuppgifter

Är du intresserad av att bli ledsagare eller avlösare kan du kontakta samordnarna nedan.

Kontaktuppgifter till samordnarna

 

Samordnare för ledsagning och avlösarservice LSS

För dig som är född dag 1-15
Lilian Svelander
063-14 45 42

Samordnare för ledsagning och avlösarservice LSS

För dig som är född dag 16-31
Eva Danielsson
063-14 06 26

Samordnare för ledsagning och avlösarservice SoL

För dig som är född dag 1-15
Maria Vejdeland
063-14 45 33

Samordnare för ledsagning och avlösarservice SoL

För dig som är född dag 16-31
Mikaela Nolervik
063-14 45 76

Besöksadress: Krondikesvägen 60

Kontaktuppgifter till Samtalsstöd och Verksamhetsstöd

 

Socionom (samtalsstöd)
Jenny Jejlid
063-14 45 45

Socionom (samtalsstöd)
Ingela Jönsson
063-14 45 02

Specialpedagog (verksamhetsstöd)
Susanne Svensson

Logoped (verksamhetsstöd)
Hanna Evers

Psykolog (verksamhetsstöd)

Cecilia Henricson

Psykolog (verksamhetsstöd)

Linn Berg

Socionom (verksamhetsstöd)

Alexandra Woxlägd


Kontaktuppgifter till enhetschef och administratörer

 

Enhetschef
Lena Bergstrand
063-14 45 43

Sektorsadministratör
Anette Lindström
063-14 45 35

Sektorsadministratör
Carin Söderback
063-14 39 03

Besöksadress: Krondikesvägen 60

Sidan uppdaterad 2024-03-05