Daglig verksamhet

Med daglig verksamhet hjälper vi dig som har en funktionsnedsättning att få en meningsfull sysselsättning. Vår vision är att alla människor ska kunna arbeta ute i samhället.

På grund av corona-pandemin beslutade Vård- omsorgsnämndens ordförande om tillfälligt uppehåll av Daglig verksamhet från april.

Från och med 1 juli delöppnade Daglig verksamhet för vissa medborgare som har självständig placering på exempelvis ett företag - det vill säga steg 3.

Från och med 1 september delöppnar även vissa verksamheter i steg 1.

Läs mer om delöppning av Daglig verksamhet här

Aktuellt beslut gäller till och med 12 oktober.

Varje människa är unik och värdefull på sitt sätt. Vi försöker se hela människan -  både hennes svårigheter och möjligheter. På så sätt kan vi hjälpa dig att känna trygghet. Då kan du få ett självständigt liv - ett liv som du styr över själv.

Daglig verksamhet arbetar efter två lagar. Det är lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

Vår trestegsmodell

Vi har utvecklat en trestegsmodell för att hjälpa dig med funktionsnedsättning att få en meningsfull sysselsättning. I de olika stegen får du lära dig saker som de flesta människor möter i sitt arbetsliv.

Steg 1

Här får du vara i en anpassad miljö i den dagliga verksamhetsen egna lokaler.

Du får träna på att hitta fungerande metoder som passar för att just du ska kunna lösa dina uppgifter.

Du får också träna på att vara tillsammans med andra och öva på sådant som krävs för att kunna fungera på en arbetsplats.

Exempel på uppgifter kan var att passa tider och anmäla frånvaro.
 
På det här sättet får du viktig träning för att kunna gå vidare till steg 2.

Steg 2

I detta steg så kommer du vara på ett företag eller en arbetsplats i Östersunds kommun.

Här bestämmer arbetsgivaren vilka uppgifter de behöver hjälp med och du gör det som du känner att du klarar av.

Du kommer att få umgås med de anställda på arbetsplatsen och se hur de arbetar och samtidigt utvecklas du själv i den takt du känner att du klarar av.

I steg 2 har du stöd av en arbetshandledare från Daglig verksamhet.

När du sedan är redo är det dags att gå vidare till steg 3.

Steg 3

Här får du självständigt utföra uppgifter som du känner att du kan klara av och som arbetsgivaren behöver ha hjälp med.

Du kommer att ha stöd av en kontaktperson på företaget.

Du får också stöd av en arbetskonsult från Daglig verksamhet som besöker arbetsplatsen utifrån ditt behov.

Ett mål vi har är att hjälpa och förbereda dig för den öppna arbetsmarknaden i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Habiliteringsersättning

Du som fått beslut om daglig verksamhet och som deltar i arbetet har rätt till en habiliteringsersättning.

Ersättningen är 60 kronor för heldag och 40 kronor för halvdag.

Så ansöker du om stöd

Vill du ansöka om daglig verksamhet så ska du vända dig till Kundcenter. De hjälper dig att få kontakt med rätt handläggare.

Sök stöd enligt LSS

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-08-28