Daglig verksamhet

Med daglig verksamhet hjälper vi dig som har en funktionsnedsättning att få en meningsfull sysselsättning. Vår vision är att alla människor ska kunna arbeta ute i samhället.

Planering – 2024

Daglig verksamhet håller under året stängt under ett antal dagar, vilket i sin tur påverkar många av kommunens verksamheter.

Så här ser den preliminära planeringen för 2024 ut:

  • 7 juni: Klämdag – Stängt
  • Vecka 29-31: Sommarstängt
  • 11 oktober: Utbildningsdag – Stängt
  • 23 december: Klämdag – Stängt
  • 27 december: Klämdag – Stängt
  • 30 december: Klämdag – Stängt
  • 2-3 januari, 2025: Klämdagar – Stängt

Medborgare som är ute självständigt på företag (Steg 3), har sysselsättning som vanligt dessa dagar.

Vid frågor kring medborgare med självständig placering på företag, kontakta respektive stödkonsult.

Varje människa är unik och värdefull på sitt sätt. Vi försöker se hela människan - både individens svårigheter och möjligheter. På så sätt kan vi hjälpa dig att känna trygghet. Då kan du få ett självständigt liv - ett liv som du styr över själv.

Daglig verksamhet arbetar efter två lagar. Det är lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

Våra inriktningar

Vi har i Östersunds kommun flera inriktningar för att hjälpa dig med funktionsnedsättning att få en meningsfull sysselsättning. Inom dessa får du lära dig saker som de flesta människor möter i sitt arbetsliv.

Sysselsättning inom våra egna lokaler

Här får du vara i en anpassad miljö i den dagliga verksamhetens egna lokaler.

Du får vara med att skapa en meningsfull sysselsättning som kan bidra till personlig utveckling, stimulans, främja din delaktighet i samhället samt träna på att vara tillsammans med andra i en grupp.

Här har du stöd av 2-3 stödassistenter. På det här sättet får du viktig träning för att utvecklas och kanske gå vidare till arbete på kortare eller längre sikt.

Företagsgrupper

Inom denna inriktning så kommer du vara på ett företag eller en arbetsplats i Östersunds kommun.

Här bestämmer arbetsgivaren vilka uppgifter de behöver hjälp med och du gör det som du känner att du klarar av.

Du kommer att få umgås med de anställda på arbetsplatsen och se hur de arbetar och samtidigt utvecklas du själv i den takt du känner att du klarar av.

Här har du även stöd av en stödassistent från Daglig verksamhet.

Egen placering

Här får du självständigt utföra uppgifter som du känner att du kan klara av och som arbetsgivaren behöver ha hjälp med.

Du kommer att ha stöd av en kontaktperson på företaget och stöd av en konsult från Daglig verksamhet som besöker arbetsplatsen utifrån ditt behov.

Ett mål vi har är att hjälpa och förbereda dig för den öppna arbetsmarknaden i samverkan med Arbetsförmedlingen och andra aktörer.

Habiliteringsersättning

Du som fått beslut om daglig verksamhet och som deltar i arbetet har rätt till en habiliteringsersättning.

Ersättningen är 60 kronor för heldag och 40 kronor för halvdag.

Så ansöker du om stöd

Vill du ansöka om daglig verksamhet så ska du vända dig till Kundcenter. De hjälper dig att få kontakt med rätt handläggare.

Sök stöd enligt LSS

Sidan uppdaterad 2024-05-27