Hållplats GIII

De redan befintliga hållplatslägena ska flyttas längre söderut på Kyrkgatan. Totalt kommer åtta nya väderskydd att byggas. Den lilla par­all­ellgatan som går längs Kyrkgatan kommer att få en mer torgliknade funktion. För att få grönska på fler ställen i centrala Östersund kommer träd att flytas.

Illustration som visar hur nya hållplatsen G3 kan komma att se ut, sett från ovan

Detta är en skissbild och det slutliga utförandet kan komma att avvika från skissen.

Vad som ska göras

De hållplatslägen som idag finns utanför Mittpunkten och Kärnan flyttas längre söderut på Kyrkgatan. Här vid Hållplats GIII, mellan Thoméegränd och Tullgatan, byggs åtta nya tillgänglighetsanpassade väderskydd.

Utrymmet framför Hotell Östersund och området längs den lilla parallellgatan, med bland annat blomsteraffär och hälsokostbutik, får en uppfräschning och blir en mer torglik yta. Parallellgatan ska finnas kvar men blir en så kallad gåfartsgata, alltså en gata där bilar kör på de gåendes villkor. Gång- och cykelvägen på andra sidan Kyrkgatan får ny beläggning.

Illustration över hur nya hållplats G3 kan komma att se ut med Hotell Östersund i bakgrunden

Detta är en skissbild och det slutliga utförandet kan komma att avvika från skissen.

Träd flyttas för mer grönska på fler ställen

De träd som behöver flyttas från Kyrkgatan för att göra plats för de nya väderskydden planteras om på andra ställen för att skapa grönska på fler platser, till exempel längs Rådhusgatan och längs Färjemansgatan. Nya björkar planteras också längs Kyrkgatan och sammantaget blir det fler träd och mer grönska i centrala Östersund.

Illustration som visar hur nya hållplats G3 kan komma att se ut

Detta är en skissbild och det slutliga utförandet kan komma att avvika från skissen.

Vi avvaktar politiskt beslut efter Mark- och miljödomstolens beslut att träden mellan Thomégränd och Tullgatan inte får avverkas.

Sidan uppdaterad 2023-11-06