Odlingslotter och tillsammansodling

Närbild på kålhuvud

Som privatperson i Östersunds kommun kan du hyra odlingslotter av kommunen för att odla grönsaker, frukt, bär och blommor för eget bruk. Det kan också finnas möjligheter för dig och dina grannar att odla i när­området genom så kallad tillsammansodling.

Odlingslotter

Östersunds kommun har odlingslotter som du kan hyra på tre olika platser:

Fårhagen

Nedanför ICA Odenhallen, mot sjön. Visa Fårhagen på karta.
Odlingslotterna är 96 kvadratmeter stora och kostar 250 kronor per år att hyra.
Just nu är det kö till dessa lotter.

Torvalla

I närheten av Vetevägen. Visa Torvalla på karta.
Lotterna är 96 kvadratmeter stora och kostar 250 kr per år att hyra.
Just nu är det kö till dessa lotter.

Mariedal, Frösön

I slutet av Mariedalsvägen, i närheten av Öneberget. Visa Mariedal på karta.
Dessa lotter är 25 kvadratmeter stora och kostar 150 kronor per år att hyra.
Just nu är det kö till dessa lotter.

Pengarna du betalar går till att underhålla och sköta ytorna runt odlingslotterna samt till komposttömning.

Anmäl intresse för odlingslott

Fyll i formuläret här för att anmäla att du är intresserad av att hyra en odlingslott av kommunen. Vi kommer att kontakta dig med besked.

Vilket eller vilka områden är du intresserad av? * (obligatorisk)
Vilket eller vilka områden är du intresserad av?Det här får du göra på din odlingslott

Du arrenderar en bit mark och där får du odla grönsaker, rotfrukter, bär och blommor att använda i ditt eget hushåll.

Sköt om din lott - annars måste vi säga upp avtalet

Du måste sköta om hela lotten och hålla den i ett vårdat skick, även om du inte brukar hela ytan - detta för att inte ogräs ska spridas.

När jorden "reder sig" är det dags för vårbruket. En lott där inte brukandet är påbörjat innan den 20 juni är vi tvungna att säga upp avtalet för (så att inte maskrosorna tar över hela området).

Giftfritt

Kemiska bekämpningsmedel är inte tillåtna på kommunens odlingslotter.

Ordning och reda

Lägg ogräs och annat växtmaterial i uppställda komposthållare och håll snyggt runt behållaren. Se till att gränsmarkeringar och nummer på lotten är synliga. Gångarna mellan lotterna ska hållas fria.

Vi klipper runt lotterna två gånger per säsong; vecka 25 samt vecka 32.

Vattning

Vi släpper på vattnet i vattenposterna runt 15 maj och stänger av runt 15 oktober - beroende på aktuellt väder.

Det här får du bygga på din lott

Du får bygga liggande redskapslåda och drivbänk på odlingslotten. Du får ej bygga av impregnerat trä eftersom det innehåller gifter som kan skada miljön och människors hälsa. Impregnerat trä och grönsaksodling hör inte ihop!

Drivbänkens får maximalt ha följande mått: 1 meter bred, 2 meter lång och 1,2 meter hög. Redskapslådan får vara maximalt 0,8 meter bred, 2 meter lång och 0,8 meter hög - du får alltså inte ha ett stående redskapsutrymme.

Du får också bygga ett staket runt din lott. Staketet får vara högst 0,6 meter högt.

De fullständiga reglerna finns i de arrendeavtal vi upprättar.

Tillsammansodling

Tillsammansodling innebär att du tillsammans med dina grannar har en gemensam odling i ert bostadsnära område. Kommunen kan upplåta mark medan ni står för arbetet. Kommunen har inga förberedda områden för tillsammansodling utan placeringen bestämmer vi gemensamt.

Kommunen skriver inte avtal för tillsammansodling med privatpersoner utan endast med föreningar. I de fall ni inte vill bilda en särskild förening för ändamålet, kan ni exempelvis gå med i Hushållningssällskapet som i sin tur kan stå som huvudman för tillsammansodlingen.

Så anmäler ni ert intresse för tillsammansodling

Är ni intresserade av att starta en tillsammansodling kontaktar ni kommunens kundcenter som vidareförmedlar kontakten till ansvarig handläggare på kommunen. Vi bokar därefter ett möte för att på plats hitta en lämplig placering av tillsammansodlingen.

Ett avtal upprättas mellan kommunen och er förening.

Sidan uppdaterad 2023-02-23