Skolval

Varje år sker två skolval - val till förskoleklass och val till högre årskurs.

Skolval inför höstterminen 2023

Skolval till förskoleklass

Avslutad. Valet sker 15-29 januari.

Skolval till högre årskurs (åk 4, 6 och 7)

Avslutad. Valet sker 14-20 november.

Sidan uppdaterad 2023-02-08