Skolval

Varje år sker två skolval - val till förskoleklass och val till högre årskurs.

Skolval inför höstterminen 2023

Skolval till förskoleklass

Valet sker 16‑31 januari.

Mer om val till förskoleklass

Skolval till högre årskurs (åk 4, 6 och 7)

Valet sker 14-20 november.

Mer om val till högre årskurs

Sidan uppdaterad 2022-10-06