Verksamhetsområde

Verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat område där vatten- och avlopps-försörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. Inom ett verksamhetsområde är VA-huvudmannen skyldig att förse samtliga fastigheter med vatten och avlopp. Fastighetsägarens skyldighet inom verksamhetsområdet är att betala anläggnings- avgiften för vatten och avlopp efter att förbindelsepunkten är upprättat och meddelad.

Det är kommunfullmäktige som beslutar var vi ska ha verksamhetsområden för vatten respektive avlopp (här menas avloppsvatten från kök, badrum och toaletter, s.k. spillvatten).

Sidan uppdaterad 2024-01-09