Nytt vattenverk i Häggenås

För vi ska att kunna fortsätta leverera rent och gott vatten till Häggenåsborna i många år till - får Häggenås nu ett nytt vattenverk och ny grundvattenkälla.

Det här ska vi göra

Östersunds kommun bygger ett nytt vattenverk i Häggenås, för att kunna fortsätta leverera rent och gott vatten till Häggenåsborna i många år till.

Vattenverket kommer att ta vatten från en ny vattentäkt, fortfarande grundvattenkälla, och kommer att renas ungefär som tidigare. Med hjälp av membranfilter minskar risken för driftproblem och kalkavlagringar i hushållsapparater. Och UV-ljus ser till så att vattnet är fritt från eventuella parasiter och bakterier.

När

Det nya vattenverket började byggas i november 2022 och beräknas vara klart till årsskiftet 2023/2024.

Varför

Det gamla vattenverket byggdes på 50-talet, i en källarlokal vilket inte är bästa platsen för ett vattenverk. I samband med att fastigheten nu ska renoveras passar kommunen på att bygga ett nytt vattenverk.

Så påverkas trafik och boende

Byggandet kommer att innebära viss byggtrafik.

Under kortare perioder kan vissa områden bli utan vatten eller uppmanade att koka vattnet. Berörda får i så fall meddelande om detta från kommunen.

Sidan uppdaterad 2023-11-09