Familjelotsen

Behöver du ett bollplank och någon att prata med kring föräldraskapet? Välkommen att höra av dig till oss på Familjelotsen!

Känner du dig otillräcklig som förälder ibland? Oroar du dig för hur ditt barn mår? Då är det bra att söka hjälp tidigt, i förebyggande syfte.

Familjelotsen finns till för familjer i Östersunds kommun med barn 0-17 år. Hos oss hittar du olika former av stöd till dig som förälder eller annan viktig vuxen till ett barn. Vi erbjuder även stödgrupper för barn och ungdomar.

Är du förälder och nyanländ i Sverige? Hos oss kan du få stöd kring frågor som är viktiga för familjelivet i Sverige. Bland annat erbjuder vi föräldragruppen "Föräldraskap i Sverige" - se under rubriken "Stöd till dig som förälder eller annan viktig vuxen".

Aktuellt just nu

Stöd till dig som förälder eller annan viktig person

Här nedanför kan du läsa om det stöd vi erbjuder dig som förälder eller annan viktig person. Kontakta oss på Familjelotsen för mer information. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Förälder Östersund

Förälder Östersund ingår numera under Familjelotsen.

Föräldragrupper för dig med barn upp till 12 år

Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige är en föräldragrupp för er nyanlända och utrikesfödda föräldrar med barn upp till 18 år. Ni kommer få information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige, och möjlighet att prata tillsammans med andra föräldrar.

Här kan du läsa mer om Föräldraskap i Sverige

Vägledande samspel, ICDP

Vägledande samspel är en förebyggande föräldragrupp. Du kan bli mer nyfiken på ditt barn, få större självförtroende som förälder och bli bättre på att lösa svåra situationer tillsammans. Vi utgår från den unika relation som just du och ditt barn har.

Här kan du läsa mer om ICDP

Komet 3-11

Det är vanligt att det blir konflikter mellan föräldrar och barn eller mellan syskon. Ibland kan det vara svårt att som vuxen veta hur man ska hantera det. Komet är en föräldragrupp för dig som vill hitta fram till en bättre kommunikation och minska bråk och konflikter med ditt barn.

Här kan du läsa mer om Komet

BIFF

Hur kan man få föräldraskapet att fungera efter en separation? Vill du lära dig mer om hur det blir för barn som varit med om, eller befinner sig i, föräldrakonflikter? Vad du kan göra så att det blir så bra som möjligt för ditt barn? Då är BIFF en föräldragrupp som kan passa dig.

Här kan du läsa mer om BIFF

ABC - Alla Barn i Centrum 3-12

Är du förälder till ett barn i åldern 3-12 år? Vill du utvecklas i ditt föräldraskap, förebygga konflikter, skapa en bra relation till ditt barn och främja ditt barns självkänsla? Då kanske föräldragruppen ABC- Alla barn i centrum skulle passa dig?

Goda relationer i familjen är som ett skydd för barn mot påfrestningar i livet. Utöver att stärka familjerelationer syftar kursen till att hjälpa föräldrar handskas bättre med vardagssituationer.

Här kan du läsa mer om ABC

TRUST - Trygghet Ur Stöd

Är du förälder med NPF eller psykisk ohälsa? Vill du träffa andra föräldrar med barn 0-17 år, i liknande situation? Denna grupp vänder sig till föräldrar som vill bli stärkta i sitt föräldraskap.

Det här stödet kan du även ta del av enskilt - som webbutbildning. Se mer under fliken Webbaserat stöd.

Läs mer om Projek TrUSt

Föräldragrupper för dig med barn 12 år och äldre

Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige är en föräldragrupp för er nyanlända och utrikesfödda föräldrar med barn upp till 18 år. Ni kommer få information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige, och möjlighet att prata tillsammans med andra föräldrar.

Här kan du läsa mer om Föräldraskap i Sverige

Vägledande samspel, ICDP

Vägledande samspel är en förebyggande föräldragrupp. Du kan bli mer nyfiken på ditt barn, få större självförtroende som förälder och bli bättre på att lösa svåra situationer tillsammans. Vi utgår från den unika relation som just du och ditt barn har.

Här kan du läsa mer om ICDP

Komet 12-18

Det är vanligt att det blir konflikter mellan föräldrar och barn eller mellan syskon. Ibland kan det vara svårt att som vuxen veta hur man ska hantera det. Komet är en föräldragrupp för dig som vill hitta fram till en bättre kommunikation och minska bråk och konflikter med ditt barn.

Här kan du läsa mer om Komet

BIFF

Hur kan man få föräldraskapet att fungera efter en separation? Vill du lära dig mer om hur det blir för barn som varit med om, eller befinner sig i, föräldrakonflikter? Vad du kan göra så att det blir så bra som möjligt för ditt barn? Då är BIFF en föräldragrupp som kan passa dig.

Här kan du läsa mer om BIFF

TRUST - Trygghet Ur Stöd

Är du förälder med NPF eller psykisk ohälsa? Vill du träffa andra föräldrar med barn 0-17 år, i liknande situation? Denna grupp vänder sig till föräldrar som vill bli stärkta i sitt föräldraskap.

Det här stödet kan du även ta del av enskilt - som webbutbildning. Se mer under fliken Webbaserat stöd.

Läs mer om Projek TrUSt

Enskilda samtal

Vi kan erbjuda dig som förälder, eller annan nära anhörig, kortare samtalsstöd. Du kan kontakta oss för att få prata med någon om föräldraskap och vardagsbekymmer som har med barn och ungdomar att göra.

  • Samtalen utgår från vad du vill ta upp och tillsammans formar vi ett upplägg som passar dig och din familj.
  • Om det visar sig att ni behöver mer omfattande stöd - eller annan typ av stöd, så kan vi lotsa/hänvisa er vidare. Vill du kan vi även hjälpa dig att ansöka om annat stöd kopplat till föräldraskap.
  • Vår verksamhet bygger på frivillighet och du bestämmer själv när du vill avsluta kontakten med oss.
  • Samtalen är gratis och utan journalföring.
  • Vi har tystnadsplikt men omfattas av anmälningsskyldighet. Vi är enligt lag skyldiga att anmäla till socialtjänsten om vi misstänker att ett barn far illa.
  • Om du behöver tolk så ordnar vi det.

Webbaserat stöd

iKomet

iKomet är en webbutbildning som hjälper dig som vuxen att hitta fram till en bättre kommunikation och minska bråk och konflikter med ditt barn.

Nu kan du som har barn mellan 3-11 år anmäla dig genom att kontakta oss på Familjelotsen för att få tillgång till materialet. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Läs mer om iKomet

Webbutbildning Trust – Trygghet ur stöd

Webbutbildning som riktar sig till dig som förälder med psykisk ohälsa eller NPF?

Du går själv in via länken och genomför utbildningen enskilt i din egna takt.

Till webbutbildningen - Trygghet Ur Stöd

Det här stödet kan du även ta del av i en föräldragrupp - se mer under flikarna Föräldragrupper.

Stöd till barn och unga

Familjelotsen erbjuder olika stödgrupper för barn och unga. Här nedanför kan du läsa mer om olika stöd till barn och unga.

 

Bubblan - för barn med föräldrar som separerat

Bubblan är en gruppverksamhet för barn 7-12 år vars föräldrar har separerat. Vi träffas 2 timmar i veckan, vid 8 tillfällen.

Läs mer om Bubblan

Fjärilen - för barn och unga i familjer med psykisk ohälsa och/eller kemiskt beroende

Fjärilen är en gruppverksamhet för barn och unga 7-17 år som lever eller har levt i en familj med psykisk ohälsa eller där någon är beroende av alkohol eller andra droger. Vi träffas 2 timmar i veckan, vid 15 tillfällen.

Fjärilen erbjuder också en föräldragrupp, som en viktig vuxen går parallellt med barnet.

Läs mer om Fjärilen

Trädet - för barn och unga i familjehem

Trädet

Trädet är en gruppverksamhet för barn och ungdomar 7-17 år som är placerade i familjehem. Vi träffas två timmar i veckan 15 gånger.

Läs mer om Trädet

Har du beröm, klagomål eller tips?

Du har möjlighet att tycka till om vår verksamhet och det stöd vi ger.

Här hittar du mer information om hur du lämnar beröm, klagomål eller tips till oss

Sidan uppdaterad 2024-05-07