Befolkningsutveckling

Befolkningen i Östersunds kommun var enligt SCB:s officiella siffror 63 985 personer den 31 december 2020. Det innebar en ökning med 206 personer under 2020.

Sammanställning

Sammanställning av befolkningsutvecklingen 1959-69:
ÅrFolk­mängdFolk­ökningFöddaDödaFödelse­nettoInflytt­ningUtflytt­ningFlytt­nettoFrukt­samhetFlytt­­­­ning inom kommun
195946 784
196047 016232196146 871-145196247 038167196347 017-21196447 0181196547 346328196647 693347196748 296603196848 568272196948 918350
Sammanställning av befolkningsutvecklingen 1970-1979:

År

Folk­mängd

Folk­ökning

Födda

Döda

Födelse­netto

Inflytt­ning

Utflytt­ning

Flytt­netto

Frukt­samhet

Flytt­­­­ning inom kommun

1970

49 672

754

647

428

219

2 799

2 358

441

 

 

1971

50 482

810

714

485

229

2 564

1 755

809

 

 

1972

51 390

908

743

482

261

2 278

1 870

408

 

 

1973

52 174

784

764

527

237

2 686

2 092

594

1,931

 

1974

53 252

1 078

812

499

313

2 848

2 084

764

1,981

 

1975

54 135

883

772

523

249

2 800

2 174

626

1,811

 

1976

54 792

657

697

516

181

2 635

2 120

515

1,595

 

1977

55 180

388

704

559

145

2 459

2 217

242

1,594

 

1978

55 403

223

675

560

115

2 340

2 237

103

1,527

 

1979

55 440

37

719

579

140

2 278

2 377

-99

1,653

 

 

Sammanställning av befolkningsutvecklingen 1980-1989:

År

Folk­mängd

Folk­ökning

Födda

Döda

Födelse­netto

Inflytt­ning

Utflytt­ning

Flytt­netto

Frukt­samhet

Flytt­­­­ning inom kommun

1980

55 810

370

678

573

105

2 541

2 278

263

1,547

 

1981

56 018

208

669

587

82

2 124

2 002

122

1,526

 

1982

55 981

-37

627

586

41

2 162

2 243

-81

1,454

 

1983

56 305

324

669

566

103

2 368

2 138

230

1,557

 

1984

56 407

102

663

550

113

2 239

2 234

5

1,551

 

1985

56 446

39

682

616

66

2 463

2 499

-36

1,606

 

1986

56 662

216

755

601

154

2 552

2 484

68

1,806

 

1987

56 914

252

669

558

111

2 458

2 306

152

1,608

 

1988

57 281

367

802

620

182

2 638

2 442

196

1,926

 

1989

57 733

452

795

598

197

2 658

2 400

258

1,900

 

 

Sammanställning av befolkningsutvecklingen 1990-1999:

År

Folk­mängd

Folk­ökning

Födda

Döda

Födelse­netto

Inflytt­ning

Utflytt­ning

Flytt­netto

Frukt­samhet

Flytt­­­­ning inom kommun

1990

58 317

584

883

641

242

2 786

2 442

344

2,093

 

1991

58 700

383

886

611

275

2 658

2 549

109

2,093

 

1992

59 019

319

825

578

247

2 467

2 405

62

1,936

 

1993

59 310

291

784

605

179

2 670

2 561

109

1,844

 

1994

59 730

420

726

598

128

3 095

2 798

297

1,695

 

1995

59 748

18

635

583

52

3 007

3 033

-26

1,491

 

1996

59 497

-251

644

539

105

2 789

3 146

-357

1,501

 

1997

59 088

-409

555

577

-22

3 136

3 524

-388

1,329

6 427

1998

58 673

-415

515

578

-63

3 308

3 626

-318

1,258

6 590

1999

58 387

-286

538

619

-81

3 242

3 446

-204

1,332

7 294

 

Sammanställning av befolkningsutvecklingen 2000-2009:

År

Folk­mängd

Folk­ökning

Födda

Döda

Födelse­netto

Inflytt­ning

Utflytt­ning

Flytt­netto

Frukt­samhet

Flytt­­­­ning inom kommun

2000

58 249

-138

535

610

-75

3 387

3 444

-57

1,313

6 760

2001

58 361

112

561

615

-54

3 247

3 079

168

1,369

6 088

2002

58 156

-205

577

585

-8

2 927

3 117

-190

1,486

6 338

2003

58 361

205

643

600

43

3 079

2 915

164

1,669

5 953

2004

58 459

98

672

596

76

2 964

2 937

27

1,750

6 397

2005

58 428

-31

670

614

56

3 196

3 286

-90

1,764

6 357

2006

58 583

155

683

620

64

3 314

3 214

100

1,802

6 074

2007

58 686

103

730

618

112

3 116

3 119

-3

1,9282

5 867

2008

58 914

228

717

593

124

3 162

3 059

103

1,8917

6 031

2009

59 136

222

720

585

135

3 229

3 139

90

1,9148

6 108

Sammanställning av befolkningsutvecklingen 2010-2020:
ÅrFolk­mängdFolk­ökningFöddaDödaFödelse­nettoInflytt­ningUtflytt­ningFlytt­nettoFrukt­samhetFlytt­­­­ning inom kommun
201059 4162807615761853 1613 0551062,026 092
201159 373-43705670353 0843 154-701,876 183
201259 485112643604393 1373 064731,706 326
201359 956471675596793 6513 2573941,786 294
201460 495539716622943 5443 1084361,866 293
201561 0665717416381033 6383 1864521,89
6 348
201661 7456797105601503 6073 0825251,766 318
201762 6018567495851643 6672 9806871,826 344

2018

63 227

626

718

629

89

3 622

3 091

531

1,72

6 697

2019

63 779

552

698

614

84

3 381

2 931

450

1,66

6 477

2020

63 985

206

629

650

-21

3 402

3 178

224


6 460

Källa: SCB

Befolkningsutvecklingen 2000-2019 samt planeringstal för 2014-2024

Befolkningsutvecklingen 2000-2019 grafiskt illustrerad som en kurva.

Bilden ovan visar hur den verkliga befolkningen (blå linje) har ökat från år 2000 till år 2019. Undantag är år 2002 och år 2011 då det blev en befolkningsminskning istället.

Den röda linjen visar kommunens Tillväxtplan 2014 - 2020, där målet är en ökning med 450 människor per år. För 2019 blev befolkningsökningen 552 personer. Alltså översteg Östersunds kommun det målet med 102 personer under 2019.

Befolkningsförändringar under 2019 i Östersund och länet

Befolkningen i Östersunds kommun var 63 779 personer den 31 december 2019. Det innebar en ökning med 552 personer under 2019. Flyttningsöverskottet var 450 personer och födelseöverskottet var 84 personer. Det föddes 698 barn under 2019 vilket var 20 barn färre än under 2018. Antalet avlidna under året var 614 personer.

Jämtlands län har under 2019 ökat befolkningen med 530 personer. Det var kommunerna Krokom, Åre och Östersund som hade en befolkningsökning. Kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Ragunda och Strömsund däremot hade en befolkningsminskning under 2019.

Källa: SCB

Befolkningspyramiden nedan visar den procentuella åldersfördelningen av totalbefolkningen år 2019 för Östersunds kommun (blått/rött) jämfört med riket (gult).

Östersunds befolkningsstruktur grafiskt illustrerad som en pyramid.
Åldersfördelningen av totalbefolkningen för Östersunds kommun jämfört med riket 2019:

Ålder

Män

Kvinnor

Summa

Procent

Riket

0

370

325

695

1,1

1,1

1-5

1 965

1 736

3 701

5,8

5,9

6-9

1 512

1 439

2 951

4,6

4,8

10-12

1 135

1 110

2 245

3,5

3,6

13-15

1 080

1 014

2 094

3,3

3,4

16-19

1 365

1 305

2 670

4,2

4,4

20-29

4 481

4 218

8 699

13,6

12,9

30-39

4 111

3 997

8 108

12,7

13,2

40-64

9 291

9 637

18 928

29,7

30,6

65-79

4 817

5 374

10 191

16,0

14,8

80-w

1 364

2 133

3 497

5,5

5,2

Summa

31 491

32 288

63 779

100,0

100,0

Källa: SCB

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-03-02