Område Stöd och omsorg (KKiK)

Stöd och omsorg är ett av tre delområden i Sveriges kommuner och regioners (SKR) årliga kvalitetsundersökning ”Kommunens kvalitet i korthet”.

Nedan redovisas aktuella resultat per nyckeltal i jämförelse med riket och kommungruppen 50 000 – 100 000 invånare. Du kan också själv välja att göra jämförelser med ett flertal kommuner genom funktionen ”Jämför med”.

Sidan uppdaterad 2024-04-17