Det här kan du arbeta med som vikarie inom vård och omsorg

När du anmäler intresse för timvikariat inom vård och omsorg får du ange vad du är mest intresserad av att arbeta med. Här är de verksamheter du har att välja mellan:

Avlösare

Avlösarservice betyder att en person kommer hem och tillfälligt tar hand om om­vårdnaden av ett barn eller en hemmavarande vuxen. Avlösarservice är till för att ge föräldrar eller anhöriga avlösning och ökade möjligheter till egna aktiviteter.

Boendestöd

Boendestöd finns till för personer som har en psykiatrisk diagnos och kan behöva en annan form av stöd än den som hemtjänsten erbjuder. En viktig del i boendestödet är att hjälpa personer att få ordning och struktur i vardagen.

Bostad för vuxna, LSS-bostad

Bostäder för vuxna med funktionsnedsättning kallas i Östersund för LSS-bostad eller SoL-bostad. Du arbetar i en personalgrupp som ger stöd till flera personer som bor i egna lägenheter i nära anslutning till ett gemensamhetsutrymme. Arbetsuppgifterna innebär att ge stöd och service - utifrån personens individuella behov.

Daglig verksamhet

Inom Daglig verksamhet erbjuder vi sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Daglig verksamhet finns i anpassad miljö i egna lokaler. Vi har också samarbete med andra arbetsplatser inom Östersunds kommun och med privata företag.

Elevhem

Elevhemmen riktar sig till ungdomar som går på gymnasiesärskola i Östersund och som bor i en annan kommun. Arbetet innebär att vara ett stöd i vardagen och delta i sociala aktiviteter på deras fritid.

Ledsagarservice

Som ledsagare hjälper du till att bryta isoleringen för människor med funktionsnedsättning. Du följer med ut på olika aktiviteter utanför hemmet.

Hemtjänst dag och kvällstid

Hemtjänsten hjälper människor i skiftande åldrar med sådant de inte klarar själva. Varje person har ett beslut om vad just hens hjälp ska innehålla. Det kan handla om exempelvis hjälp med personlig hygien, hjälp vid måltider och med lättare matlagning samt sällskap vid promenader. Det är en fördel om du har körkort. Men det är inget krav.

Östersunds kommun bedriver hemtjänst i Lit, Brunflo, Fåker, Orrviken, på Frösön, Norderön och i centrala Östersund.

Hemtjänst natt

Kommunens nattorganisation med planerade eller akuta besök i egna hem för tillsyn, omvårdnad och medicinska insatser. Körkortskrav.

Korttidsboende LSS för barn

Här ger du stöd och hjälp till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Hit kommer barn och ungdomar från 0 till cirka 22 år. Barnen får en chans till miljöombyte samtidigt som de anhöriga får avlastning. De äldre barnen förbereds för ett mer självständigt vuxenliv.

Personlig assistans

Ett personligt utformat stöd som utförs av ett begränsat antal personer i det egna hemmet, som till stor del är ensamarbete.

Servicetjänster

Hjälper människor i skiftande åldrar med sådant de inte klarar själva. Varje person har ett beslut om vad just hens hjälp ska innehålla. Det kan handla om exempelvis hjälp med städ, inköp och klädtvätt.

Särskilt boende

Det här är ett boendeform som är anpassat för personer med stora omvårdnadsbehov, men de bor i egen lägenhet. Här finns personal dygnet runt, året om. I arbetet ingår att hjälpa och stödja de boende med bland annat vardagsbestyr, mat och sociala aktiviteter.

På sidan Boende för äldre och andra hittar du information om alla särskilda boenden i Östersunds kommun. I kontaktrutan till varje boende står det angivet om boendet drivs av någon privat utförare. Står det inget så drivs boendet av kommunen.

Sidan uppdaterad 2024-05-14