Publicerad 2024-04-19

Eldning av trädgårdsavfall

Eldning av trädgårdsavfall inte automatiskt olagligt trots lagändring. Så länge eldning sker enligt våra lokala föreskrifter och inte medför olägenhet är det tillåtet att elda.

Sen den 1 januari 2024 är det inte längre tillåtet att elda avfall från trädgårdar eller parker och det gäller oavsett om du bor inom eller utanför detaljplanelagt område. Bestämmelsen kommer från EU:s avfallsdirektiv och syftar till att även kvistar och löv ska återvinnas som till exempel biogas eller komposteras för att bli ny näring till jorden.

Undantag i de lokala föreskrifterna

Östersunds kommun kan komma att göra ett undantag i de lokala föreskrifterna om avfall som gör att privatpersoner kan elda sitt trädgårdsavfall på samma sätt som vanligt.

De lokala föreskrifterna är inte uppdaterade ännu. Men Kommunen kommer inte att agera om någon eldar grenar, löv och annat trädgårdsavfall innan föreskrifterna är uppdaterade så länge eldningen inte medför olägenheter.

Det här gäller för eldning:

Eldning av löv, kvistar, och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 1 april – 30 september. Eldning under övrig tid får ske under förutsättning att avfallet är torrt och att du eldar på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa inte uppstår. Valborgsmässoafton och första maj omfattas inte av denna bestämmelse. Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter.

Stor brinnande brasa i skymningen.

Majbrasa/valborgsmässoeld

Eftersom det nationellt råder oklarheter gällande hur trädgårdsavfall ska hanteras enligt avfallsförordningen i samband med majbrasor samt att det är kort om tid fram till valborgsmässoafton har miljö- och samhällsnämnden beslutat att dispens för majbrasor inte behöver sökas under 2024.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-04-19