Publicerad 2024-04-22

Sociala företag hjälper kommunens medborgare till sysselsättning – Mittuniversitetet har utvärderat

I Östersunds kommun har Arbetsmarknadsenheten (AME) för första gången gjort en reserverad upphandling. Upphandlingen är tänkt att skapa sysselsättningsplatser genom ett nära samarbete med sociala företag och civilsamhället.

Tre personer hjälps åt med att byta fönster på ett litet trähus.

Vad betyder reserverad upphandling?

Reserverad upphandling innebär att upphandlingen är specifikt riktad mot idéburna organisationer. I det här fallet handlar det främst om arbetsintegrerade sociala företag.

Idéburna organisationer har under lång tid spelat en viktig roll i välfärden och varit föregångare för sådant som idag tillhör välfärdens kärna. De bidrar med andra perspektiv än de som offentliga myndigheter och privata företag har, inte minst genom sin förmåga att skapa engagemang hos människor. Organisationerna är en del av det svenska civilsamhället med sin mångfald av aktörer och organisationer.

Tätt samarbete med Mittuniversitetet

I samarbete med Mittuniversitetet (MIUN) har Arbetsmarknadsenheten undersökt effekterna av den nya upphandlingsformen. Resultat från forskningen visar att upphandlingen har lett till en bredare variation av sysselsättningsplatser jämfört med tidigare, vilket direkt gynnat deltagarna och tagit dem vidare till anställning eller studier.

– Vi har kunnat se konkreta resultat där deltagare har gått vidare till anställning och studier. Forskningen visar på potentialen i att knyta samman kommunens tjänster med civilsamhällets kapacitet, säger Karin Ramström Sektorchef på Social- och arbetsmarknadsförvaltningen..

Några av de viktigaste slutsatserna från forskningen inkluderar:

  • En större variation av sysselsättningsplatser.
  • Stabila inkomstkällor och förbättrade ekonomiska förutsättningar för mindre organisationer.
  • Möjligheter att vidareutveckla kommunens upphandlingsprocesser.
  • Indikationer på att social upphandling kan vara en kostnadseffektiv modell för att uppnå hållbar samhällsutveckling.

– Eftersom det här varit ett pilotprojekt finns det mycket att lära och utveckla för alla parter. Det är värdefullt för båda parter att få möjlighet jobba såhär nära varandra. Genom samarbetet med kommunen har vi kommit närmare organisationerna och verksamheten säger Yvonne von Friedrichs, professor i företagsekonomi.

Utveckla samarbete

Jon Söder, samordnare civilsamhälle på Östersunds kommun, tycker arbetsmarknadsenheten visat på mod i dubbel bemärkelse:

– AME har både vågat att arbeta på nya sätt med nya samarbetspartner på ett sätt som beskrivs i ny lagstiftning, samtidigt som de släpper in universitetets forskare att granska vad de gör. Att utveckla samarbete med organisationer i civilsamhället lyfts, tillsammans med IT, ofta fram som lösningarna på vår tids samhällsutmaningar. Här finns mycket att lära.

Hoppas på fortsättning

– Det är lyxigt att kunna ha detta samarbete med Mittuniversitetet. De hjälper oss i att höja kvalitén på det vi gör och bistår med en form av löpande uppföljning kring vad vi lägger skattepengar på. Det är uppskattat! säger Karin Ramström.

Karin ser gärna fler sorters sysselsättningsplatser vid kommande upphandling. Nästa upphandlingsomgång startar i mitten på maj och brev till potentiella leverantörer med inbjudan till informationsmöte går ut i dagarna. Driver man eller arbetar på ett socialt företag och är intresserad av att delta i upphandlingen så kan man gärna höra av sig direkt till Karin.

Kontakt

Karin Ramström

Jon Söder

Yvonne von Friedrichs

Här kan du läsa slutrapporten i sin helhet

Länk till sidan "Effektmätning av social upphandling i Östersunds kommun" på miun.se

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-04-22