Bli stödfamilj - en värdefull insats

Här finns information för dig som funderar på uppdraget som stödfamilj.

När behövs stödfamiljer?

Stödfamilj är ett sätt för föräldrar till barn med funktionsnedsättning att få avlastning.

Det är också en möjlighet för dessa barn att få miljöombyte och ett kontaktnät utanför familjen. Stödfamilj är en lagreglerad insats enligt kapitel 9 paragraf 6 i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vad krävs av en stödfamilj?

För att bli stödfamilj krävs ingen särskild utbildning men du behöver ha ett stort engagemang för andra människor och leva i en stabil social situation.

Att vara ensamstående  eller inte ha egna barn hemma är inget hinder.  Olika familjer behövs, eftersom barnen har olika bakgrund.

Som stödfamilj bör du ha ett intresse av en varaktig relation.  De flesta uppdrag sträcker sig över lång tid. Stödfamilj är ett uppdrag — inget arbete.

Vad gör man som stödfamilj?

En stödfamilj tar emot ett funktionshindrat barn eller en ungdom i sitt hem, oftast under helgerna. Som stödfamiljen erbjuder du delaktighet i din familjs vardag. Ni gör vanliga saker tillsammans. Barnet deltar i de aktiviteter som du har inplanerade.

För många barn är det viktigt att få vara i en annan miljö  med närvarande vuxna. Uppdraget bygger på ödmjukhet och respekt  men framförallt på att ha massor av kul tillsammans.

Hur blir man stödfamilj?

Om du är intresserad av att bli stödfamilj kan du skicka e-post eller ringa oss - se kontaktuppgifter längst ned på sidan. När vi fått in din anmälan kontaktar vi dig och bokar tid för ett hembesök.

Anmäl intresse att bli stödfamilj (e-tjänst)

Vi gör en intervju med de vuxna personerna i familjen  samt träffar eventuella barn i familjen.  Här diskuteras vilken typ av uppdrag du är intresserad av.  Kontroll görs sedan i polis och socialregister.

Ersättning?

Som stödfamilj får du skattepliktig ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning.

Arvodet utgör ersättning för din insats  och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning.  Omkostnadsersättningen ska täcka dina utgifter för barnet  till exempel mat och hygienartiklar.

Social- och arbetsmarknadsnämnden i Östersund följer SKL:s rekommendationer när det gäller ersättning.

Hur får jag själv stöd?

Speciella träffar för stödfamiljer ordnas av samordnaren. Det är viktigt att stödfamiljen inte känner sig ensam i sitt uppdrag. Du är alltid välkommen med egna önskemål om det stöd du vill ha.     

Sidan uppdaterad 2024-02-20