Ensam­kommande barn

Barn som av flyktingskäl eller andra skäl kommer ensamma till Sverige och söker uppehållstillstånd här (ensam­kommande barn) får enligt Lag om god man till ensam­kommande barn (2005:429) en god man förordnad av överförmyndaren.

Den som är en god man till ett ensamkommande barn har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.

Om barnet beviljas uppehållstillstånd ska den gode mannen ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare. Det är Social- och arbets­marknads­förvaltningen som utreder frågan om särskild förordnad vårdnadshavare och tingsrätten som tar beslut om förordnande.

Du som vill bli god man för ensam­kommande barn

Om du är intresserad av uppdrag som god man för ensamkommande barn anmäler du intresse via vår e-tjänst Recruto. Vi gör en lämplighetsprövning och om vi bedömer dig som lämplig blir du erbjuden att gå en utbildning. Därefter kallar vi dig till ett introduktions­samtal där för får möjlighet att ställa frågor om uppdraget.

Du som är god man för ensamkommande barn

Överförmyndarnämnden har beslutat att den som är god man för ensamkommande barn i våra kommuner ska lämna in en redogörelse en gång per kvartal och få arvode för sitt uppdrag när redogörelsen granskats. Du lämnar in redogörelsen i Provisum e-tjänst. Där kan du också lämna tillgångsförteckningen och eventuell årsräkning/sluträkning.

Sidan uppdaterad 2023-05-09