Blanketter hos överförmyndaren

För dig som är god man eller förvaltare

Provisum e-tjänst

I Provisum e-tjänst kan du bland annat:

  • Lämna tillgångsförteckning, årsräkning och sluträkning
  • Ansöka om uttag från överförmyndarspärrat konto
  • Ansöka om samtycke till fastighetsförsäljning eller arvskifte

Gå direkt till Provisum e-tjänst eller Läs mer om e-tjänsten.

Förenklad redovisning

Dessa blanketter kan endast användas när överförmyndarnämnden har beslutat om förenklad redovisning. Om du är osäker på om du har fått ett sådant beslut - kontakta överförmyndaren!

Sidan uppdaterad 2023-07-04