Hantering av konstgräsplaner

I Östersunds kommun finns ett stort fotbolls­intresse och behov av planer att spela på året runt. Konstgräs­­planer är tåligare och ger fler spel­timmar än en vanlig gräs­plan. De fylls däremot på med gummi­granulat som behöver varsam hantering för att inte spridas till vatten­drag och när­liggande miljö.

Vad är gummigranulat?

Gummigranulat är små gummikulor som konstgräsplanerna med jämna mellanrum behöver påfyllning av. Gummigranulat ger god dämpning och gör så att konstgräsmattan står emot slitage bättre. Den typ av granulat som används på konstgräsplaner är så små (2–3 millimeter) att de är klassade som mikroplast.

Granulat innebär en miljörisk. Dels eftersom mikroplasten inte är naturligt nedbrytbar och dels för att granulat kan innehålla ämnen som inte är bra för miljön. Gummi­granulat utgör ingen risk för vare sig människor eller miljön så länge det inte lämnar planen.

Hur sprids gummigranulat?

Genom spel, snöhantering och skötsel av planen kan gummigranulat följa med ut från planen. Granulat fastnar lätt på skor, kläder och maskiner och följer därefter med ut till närliggande miljö eller hem till spelare där det kan hamna i avloppet.

Genom att sköta planerna på rätt sätt och vara noga med att inte få med sig granulat från planen kan vi minska spridningen. På så vis håller planerna längre samtidigt som vi värnar om miljön.

Vad gör Östersunds kommun för att minska spridningen?

  • Borststationer vid planer där användare kan borsta av sig granulat från skor och kläder
  • Utbildning av planskötare
  • Granulatfällor i dagvattenbrunnar
  • Snöhantering som gör det möjligt att åter­använda granulat när snön smält

Vi behöver din hjälp

För att minska spridningen behöver alla som nyttjar planerna hjälpas åt. Tack för att du hjälper till.

Det här kan du göra som

Spelare

Borsta av dig vid borststationen och töm dina skor när du lämnar planen.

Tränare

Borsta av dig vid borststationen och påminn spelare om att de behöver borsta av sig och tömma sina skor.

Förälder

Påminn ditt barn om att borsta av sig och tömma skorna efter match.

Har du fått hem granulat? Töm det i hushålls­soporna (sortera som brännbart avfall), ej i toalett eller diskho. Tänk även på att granulat som hamnar i tvätt­maskinen kan förstöra den.

Sidan uppdaterad 2023-12-14