Skolbygget: Brunflo Södra

Tandsbyn och Fåker får skolor och förskolor. Det är förslaget som Barn- och utbildnings­nämnden lämnat över till Kommunfullmäktige. I juni 2024 ska Kommun­fullmäktige slutligt besluta om kommunen säger ja eller nej till förslaget om hur skolstrukturen i område Brunflo södra ska se ut.

Aktuellt just nu: så ser förslaget ut – Kommunfullmäktige säger ja eller nej i juni

Så här ser förslaget som Barn- och utbildningsnämnden 29 april valde att gå vidare med till Kommunfullmäktige ut:

  • Ny F-6 skola i Tandsbyn och renoverad förskola.
  • Renovering och ombyggnation av Fåker skola för F-3 och förskola. Fåker förskolas nuvarande lokaler avvecklas.
  • Avveckling av skolan i Ångsta.

Kommunfullmäktige fattar sitt beslut den 17 juni.

Ny F-6 skola i Tandsbyn och renoverad förskola

En ny skola i Tandsbyn ska ta emot elever från förskoleklass till årskurs 6. Skola och en idrottshall ska byggas samman med Förskolan Tandsbyn, som renoveras.

Här ser du en ritning över hur det skulle kunna se ut. Förskolans lokaler är markerade i lila, skolans lokaler i gult, kök i beige och idrott i grönt. En ny hämta/lämna zon byggs vid Bodsjövägen.

ritning som visar hur förskolan och skolan ska kopplas samman som ett U med förskolan i ena vingen och skolan de övriga delarna. Det föreslås byggas en ny hämta/lämna-zon från Bodsjövägen.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Renovering och ombyggnation av Fåker skola för F-3 och förskola

Ombyggnation av Fåker skola, som ska ta emot elever från förskoleklass till årskurs 3 (därefter flyttar de äldre eleverna över till Tandsbyns skola). Förskolan i Fåker lämnar sina befintliga lokaler och får nya lokaler som byggs samman med skolan.

Här ser du en ritning över hur det skulle kunna se ut. Förskolans lokaler är markerade i lila, skolans lokaler, idrottshall och kök/matsal i gult.

ritning som visar hur förskolan och skolan ska kopplas samman. Förskolan till höger, sedan följer skola och kök. Skola och förskola får varsin gård. 

Klicka på bilden för att se den i större format.

Arbetet med att se över strukturen handlar om att ta reda på hur barn och elever ska fördelas för att få bästa möjliga förutsättningar för en god utbildning i ändamålsenliga lokaler. Till exempel hur många förskolor och skolor som ska finnas och var de ska vara.

Många förskolor och skolor i kommunen har stora underhållsbehov. Vi behöver därför ta fram en långsiktig och hållbar förskole- och skolstruktur inför kommande år.

Med det menar vi att:

  • Alla barn och elever ska få plats i förskola och skola
  • Barn och elever ska få bästa möjliga förutsättning till en god utbildning
  • Pedagogerna ska få en hållbar arbetssituation och möjlighet att undervisa i ändamålsenliga lokaler
  • Barn, elever och pedagoger ska få fräscha lärmiljöer

Hur ser arbetet ut?

26 april 2023: beslut om att Fåker skola blir kvar

Den 26 april 2023 fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att Fåker skola skulle vara kvar. Nämnden beslutade också om fortsatt utredning över var skola nummer två skulle ligga i området Brunflo södra.

Januari 2022: dialogkvällar med vårdnadshavare genomförda

I januari 2022 genomförde de förtroendevalda tre dialogkvällar med vårdnadshavare i Fåker, Ångsta och Tandsbyn. Under dialogen fick vårdnadshavarna information om de utmaningar som finns i nuläget och möjlighet att lämna synpunkter.

Uppslutningen från vårdnadshavarna var god och det fanns stort intresse av att lämna synpunkter.

Dialogen skedde digitalt med anledning av coronapandemin.

Sidan uppdaterad 2024-05-03