Skolbygget: Lövsta skola

Vi planerar att bygga en ny F-6 skola för 350 elever på Lövsta - mellan Vallaskolan och Östbergsskolan.

Aktuellt just nu

Just nu pågår detaljplaneprocessen och projektering för skolbyggnaden, idrottshallen och utemiljön.

Planförslaget har hållits tillgängligt för granskning under perioden 11 mars till och med den 5 april 2024. Nästa steg i processen är beslut om antagande i miljö- och samhällsnämnden.

Här kan du ta del av planhandlingarna

Investeringen beslutades av Kommunfullmäktige 2024-03-21.

Det här ska vi göra

Planen är att den nya skolan på Lövsta blir en två-parallellig F-6 skola för 350 elever. Det innebär att skolan rymmer två klasser per årskurs, från förskoleklass till årskurs 6. Skolbyggnaden blir i två till tre plan där delar av skolan ligger i souterräng, då området är mycket kuperat.

Kommunen planerar även för en fullstor idrottshall med läktare befintliga tennisplaner. Här kommer det att finnas omklädningsrum och toaletter som kan nyttjas av IP-området under sommarsäsongen.

Befintligt gång- och cykelvägnät byggs ut i området för att säkerställa att barnen får en säker väg till sin skola.

Området

Norr om fotbollsplanerna på Lövsta IP ligger idag äldre verkstads- och förrådsbyggnader som planeras att rivas för att göra plats för den nya skolan. Målet är att hela området ska upplevas som en helhet där skolområdet skulle kunna nyttjas för aktiviteter som hör till idrottsplatsen utanför skoltid och tvärtom.

Vy över de tänkta skolan med sporthallen snett nedanför. Bakom och runt skolan finns träd och kuperad terräng.Förstora bilden

Vy över nya Lövstaskolan. Klicka på bilden så förstoras den.

Förstora bilden

Här är en skiss över Lövstaområdet med den nya skolan och idrottshallen samt omkringliggande ytor. Klicka på bilden så förstoras den.

Interiör och vyer

Här ser du några interiör- och vybilder av den planerade skolan med idrottshall. Observera att bilderna utgör ett arbetsmaterial och kan skilja sig från det faktiska utförandet.

När?

Bygget beräknas starta våren 2025 och stå färdigt inför vårterminen 2028. Planen är att i samband med detta starta Vallaskolans ombyggnation uppdelat i två etapper, där Lövsta skola används som evakueringsskola.

Efter att Vallaskolans ombyggnationer är färdigställda planeras Östbergsskolan stå på tur för om- och tillbyggnation. Under delar av dessa perioder kommer skolan på Lövsta att kompletteras med tillfälliga evakueringsmoduler.

Nedan visas en övergripande tidplan över de planerade byggena.

tidsplan

Klicka på bilden så förstoras den.

Observera att tiderna är preliminära och att politiskt beslut om investeringar i Vallaskolan och Östbergsskolan inte är fattade ännu. Mer information om Vallaskolan och Östbergsskolan kommer att läggas ut längre fram.

Varför?

Behovet av nya och renoverade lokaler på Frösön är stort. I maj 2022 beslutade Kommunfullmäktige om dokumentet ”Slutrapport fullmäktigeberedningens skolstruktur". Där kan man läsa att målbilden för Frösön är att Arnljotskolan avvecklas. Och att kommunen istället bygger en F-6 skola mellan Vallaskolan och Östbergsskolan.

Sidan uppdaterad 2024-05-13