Skolbygget: Ottfjällets förskola

Behovet av förskola har ökat i takt med att fler flyttar till Torvalla. När nya Ottfjällets förskola står klar kommer nuvarande Ottfjällets förskola att stängas och personal och barn flyttas då till den nybyggda förskolan.

Bild på bygget - en brun vinkelbyggnad i trä med skog bakom.

Aktuellt just nu

Byggnadsarbeten vid nya förskolan pågår. Under hösten har vi lagt grund och rest ytterväggar. Taket är på plats och vi har monterat solceller.

Till våren och sommaren börjar vi med finplanering av förskolegården. Fler bilder hittar du nedanför rutan. Längre ned på sidan hittar du en skiss över förskolan med omkringliggande ytor.

Informationsbrev

Tidsplan

Nyheter

I hörnet av skolbyggnaden syns en rutschkana, som sitter ihop en trätrappa med tak.
Skolbyggnaden i trä. En trappa längs väggen går upp till andra våningen.

Det här ska vi göra

Förskolan är en så kallad SKR-förskola typ D20. Det innebär att förskolan byggs utifrån ett av de fyra typkoncept som Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tagit fram, och som nu byggs runt om i hela landet. De fyra typkoncepten kallas Alfa, Beta, Cesar och David. Tidigare har Lillsjöns förskola byggts enligt konceptet, som en C-typ, och var då tredje förskolan i landet utifrån SKRs koncept.

Att förskolan byggs enligt ett färdigt koncept innebär för kommunen att det är få möjligheter att göra tillval och ändringar men däremot har vi bra koll på vad kostnaderna kommer att landa på. Det är ett effektivt och prisvärt byggande och från grundkonceptet kan vi göra mindre anpassningar utifrån kommunens behov. Till exempel vill vi ha en fjälliknande miljö och vi har valt fasader som passar den miljö vi bor i.

Söderut väljs ofta sten eller tegel, vi tittar mer på trä. Ottfjällets förskola kommer att inrymma en samisk avdelning. Det är nuvarande avdelning på Lövsta som flyttas till Ottfjället för att möta upp en mer passande miljö. För övrig utsmyckning kommer pedagogerna och barnen att få bidra med idéer och tillsammans skapa den miljö förskolan behöver.

Upphandlad byggherre är Skanska som nu arbetat med projekteringen i fas 1 och kommer få fortsatt förtroende att genomföra bygget i fas 2.

Detaljplan är antagen och utredningar i form av markstudier, dagvatten och biotopinventeringar är gjorda och godkända.

När

Bygget startade våren 2023 och beräknas vara slutfört och klart för inflytt under första kvartalet 2025.

Varför?

Behovet av förskola har ökat i takt med att fler flyttar till Torvalla. När nya Ottfjällets förskola står klar kommer nuvarande Ottfjällets förskola att stängas och personal och barn flyttas då till den nybyggda förskolan.

Den utsläppsfria arbetsplatsen är ett pilotprojekt som Östersunds kommun driver i utifrån ett samarbete med projektet Klimatledare inom offentlig upphandling, vilket drivs av Fossilfritt Sverige.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Under byggtiden råder en ökning av byggtrafik i närområdet. Under normala arbetstider kan det också förekomma vissa störningar i form av ljud.

Vi kommer att hålla till inom planerat byggområde. Närliggande områden/gator påverkas när vi drar fram infrastruktur till den nya fastigheten. Det gör vi i två etapper - under sensommaren 2023 och sommaren 2024.

Vi ser också över trafikfrågan och återkommer med uppdaterad information om det blir aktuellt med omdragningar eller störningar.

Skissen visar att förskolan har parkering och transportzon på framsidan. På baksidan finns ett stort grönområde med många träd. Närmast förskolan finns en trygg zon. Längre bort finns kreativa zoner och vilda zoner. Det är här som träden växer. Förskolegårdens area är 7324 kvadratmeter.Förstora bilden

Här är en skiss över förskolan med omkringliggande ytor. Klicka på bilden så förstoras den.

Så läser du skissen

Skissen här ovanför är en illustrationskartan för detaljplanen över Ottfjällets förskola med utemiljö.

Ringarna med plustecken är befintliga träd. Zonerna är indelningar som visar vilken typ av lekar som kan ske på förskolegården:

  • Tryggzon= enklare att röra sig, mer iordninggjort, jämnare mark, anpassat för små barn.
  • Kreativ zon = en del träd är borttagna och viss mark anpassad,
  • Vild zon = befintlig skogsmark, passar för vildare lekar för stora barn.

Utsläppsfri arbetsplats

Den här byggarbetsplatsen byggs med utsläppsfria maskiner och arbetsredskap i så stor utsträckning som möjligt. Det innebär att vi tar hit de få eldrivna maskiner som finns i landet idag.

Vi har haft en eldriven grävmaskin på plats vilken var en av två tillgängliga under sommaren 2023. Vi har anpassat byggsättet till eldrivna maskiner och jobbar vidare för att få hit världens enda elektrifierade asfaltsläggare.

En förstudie för utmaningen Utsläppsfri arbetsplats pekar på en besparing på 67 ton CO­­2e och att målet kan uppnås med drygt 95 procent elektrifiering av byggentreprenaden. Detta med de maskiner som idag finns tillgängliga på marknaden.

Examensarbete

En student vid Mittuniversitetet har studerat den utsläppsfria arbetsplatsen under vårterminen 2024. Här kan du ta del av studien Utsläppsfritt – En fallstudie om en elektrifierad byggarbetsplats Pdf, 1.9 MB.

Sidan uppdaterad 2024-06-24