Skolbygget: Ottfjällets förskola

Behovet av förskola har ökat i takt med att fler flyttar till Torvalla. När nya Ottfjällets förskola står klar kommer nuvarande Ottfjällets förskola att stängas och personal och barn flyttas då till den nybyggda förskolan.

Aktuellt just nu

Östersunds kommunfullmäktige har tagit beslut om att fortsätta projektet med nybyggnation av Ottfjällets förskola i Torvalla, Östersund.

Tidplanen medger byggstart under juni månad men kommer att föregås av en del skogsavverkning för att lämna plats åt den nya förskolan.

Informationsbrev

Tidsplan

Nyheter

Det här ska vi göra

Förskolan är en så kallad SKR-förskola typ D2. Det innebär att förskolan byggs utifrån ett av de fyra typkoncept som Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tagit fram, och som nu byggs runt om i hela landet. De fyra typkoncepten kallas Alfa, Beta, Cesar och David. Tidigare har Luktärtans förskola byggts enligt konceptet, som en C-typ, och var då tredje förskolan i landet utifrån SKRs koncept.

Att förskolan byggs enligt ett färdigt koncept innebär för kommunen att det är få möjligheter att göra tillval och ändringar men däremot har vi bra koll på vad kostnaderna kommer att landa på. Det är ett effektivt och prisvärt byggande och från grundkonceptet kan vi göra mindre anpassningar utifrån kommunens behov. Till exempel vill vi ha en fjälliknande miljö och vi har valt fasader som passar den miljö vi bor i.

Söderut väljs ofta sten eller tegel, vi tittar mer på trä. Ottfjällets förskola kommer att inrymma en samisk avdelning. Det är nuvarande avdelning på Lövsta som flyttas till Ottfjället för att möta upp en mer passande miljö. För övrig utsmyckning kommer pedagogerna och barnen att få bidra med idéer och tillsammans skapa den miljö förskolan behöver.

Upphandlad byggherre är Skanska som nu arbetat med projekteringen i fas 1 och kommer få fortsatt förtroende att genomföra bygget i fas 2.

Detaljplan är antagen och utredningar i form av markstudier, dagvatten och biotopinventeringar är gjorda och godkända

När

Bygget beräknas starta våren 2023 och vara slutfört och klart för inflytt under tredje kvartalet 2025.

Varför?

Behovet av förskola har ökat i takt med att fler flyttar till Torvalla. När nya Ottfjällets förskola står klar kommer nuvarande Ottfjällets förskola att stängas och personal och barn flyttas då till den nybyggda förskolan.

Så påverkas trafik och förbipasserande

När bygget startar kommer det att bli en viss ökning av byggtrafik i närområdet. Det kan också förekomma vissa störningar i form av ljud - men enbart under normala arbetstider.

Vi kommer att hålla till inom planerat byggområde så närliggande områden/gator påverkas inte. Vi ser också över trafikfråga och återkommer med uppdaterad information om det blir aktuellt med omdragningar eller störningar.

Skissen visar att förskolan har parkering och transportzon på framsidan. På baksidan finns ett stort grönområde med många träd. Närmast förskolan finns en trygg zon. Längre bort finns kreativa zoner och vilda zoner. Det är här som träden växer. Förskolegårdens area är 7324 kvadratmeter.Förstora bilden

Här är en skiss över förskolan med omkringliggande ytor. Klicka på bilden så förstoras den.

Så läser du skissen

Skissen här ovanför är en illustrationskartan för detaljplanen över Ottfjällets förskola med utemiljö.

Ringarna med plustecken är befintliga träd. Zonerna är indelningar som visar vilken typ av lekar som kan ske på förskolegården:

  • Tryggzon= enklare att röra sig, mer iordninggjort, jämnare mark, anpassat för små barn.
  • Kreativ zon = en del träd är borttagna och viss mark anpassad,
  • Vild zon = befintlig skogsmark, passar för vildare lekar för stora barn.

Utsläppsfri arbetsplats

Förskolan Ottfjälletska byggas med eldrivna maskiner, vilket kommer att bli EU:s första elektrifierade byggarbetsplats. Det banbrytande projektet är resultat av samarbete mellan Östersund kommun, Fossilfritt Sverige, Volvo Construction Equipment (Volvo CE) och Skanska.

Läs mer här:

Sidan uppdaterad 2023-11-28