PFAS-sanering Furulund

Kommunen planerar att sanera området runt Furulund, som är förorenat av PFAS.

Det här ska vi göra

Under många år har räddningstjänsten bedrivit övningar på Furulund. Innan PFAS-problematiken blev känd var räddningstjänstens släckskum en källa till PFAS.

2020 gjorde Östersunds kommun en kartläggning av PFAS-föroreningar inom kommunen. Den visade att Furulund, där räddningstjänsten har övningsplats, var starkt påverkat av PFAS-föroreningar. Därför har ett föreläggande kommit från kommunens tillsynsmyndighet Miljö- och hälsa om att området ska saneras. Teknisk förvaltning ansvarar för saneringen.

När

En förstudie genomförs just nu och förväntas bli klar i slutet av 2024. Det är oklart när saneringen blir av. Beslut om det tas efter avslutad förstudie.

Varför

Långvarig exponering av PFAS är skadligt för hälsan.

Här kan du läsa mer om PFAS och den kartläggning som Östersunds kommun gjort tillsammans med Länsstyrelsen.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Under förstudiearbete kommer det förekomma provtagningar i området. Provtagningarna görs med borrvagn och provtagningsområdet sträcker sig ner mot E45. Det gör att skidåkare eller löpare som nyttjar spåren kan stöta på en borrvagn under sin runda.

Räddningstjänsten kommer att bli kontaktad om arbetet påverkar deras verksamhet.

Kontakt vid frågor: Sebastian Karlsson Projektledare sebastian.karlsson@ostersund.se

Sidan uppdaterad 2024-04-09