Nya bostadsområden

Östersund växer och vi vill bli ännu fler. Då behövs också fler bostäder. På den här sidan kan du läsa mer hur vi planerar och bygger för att möta det ökade behovet.

Bostadsprojekt i urval

Flygfoto över fastigheten Kommunalmannen.

Blomstergården

Blandad stadsdel för cirka 500 bostäder på gamla slakteriområdet. Förskola och eventuellt skola.

Blomstergården

Illustrationskarta f.d. Frösö zoo

Frösö zoo

Här planeras 500-600 bostäder, förskola, särskilt boende och många gröna utemiljöer. Pågående planprocess.

Frösö zoo

Karta över fastigheten Tullvakten.

Skjutbanan

Bostäder och eventuellt ett särskilt boende. Nytt parkeringsgarage. Pågående planprocess.

Skjutbanan

Flygfoto över fastigheten Läkarboken.

Frösö sportstuga

Bo Klok, cirka 60 lägenheter samt villatomter.

Frösö sportstuga

Illustration parhus Ängsmon

Ängsmon

28 bostäder i form av par eller radhus byggs i Ängsmon. Samtliga bostäder har tillgång till egen trädgård och carport.

Ängsmon

Illustration över nya hus på fastigheten Artilleristen.

Storsjö strand

Här byggs 800 bostäder, verksamhetslokaler, caféer, restauranger och kontor. Etapp 1 är klar. Byggstart för etapp 2 försenad på grund av världsläget.

Storsjö strand

Illustration på byggnad i flera våningar.

Valla - Tanken 1

Flerbostadshus vid Valla centrum på Frösön. Byggandet pågår.

Valla - Tanken 1

I listorna nedan hittar du information om var det byggs just nu och var det är planerat att byggas i framtiden i Östersunds kommun.

Karta över bostadsprojekt Pdf, 441.1 kB.

Områden där byggnation pågår

I områdena som listas nedan har byggandet redan börjat. Länkarna leder till detaljplanen där du kan läsa mer om vad som är tänkt.

Områden med färdiga detaljplaner

I områdena som listas nedan har kommunen gett klartecken att bygga bostäder.

Länkarna leder till detaljplanen där du kan läsa mer om vad som är tänkt.

 • Brittsbo - del av ett kvarter återstår att färdigställa.
 • Stadsdel Norr - klart för ytterligare cirka 70 lägenheter.
 • Storsjö strand, etapp 2 - cirka 250 lägenheter.
 • Doktorn och förvaltaren - påbyggnad om cirka 40 lägenheter.
 • Digernäs - 14 villatomter.
 • Hjälmtorpet - 7 villor.
 • Tegelplan - cirka 120 lägenheter.
 • Ope skola - cirka 5 villor och 10 lägenheter.
 • Ängsmon - 2-300 lägenheter.
 • Grytan - cirka 325 lägenheter.
 • Kommunalmannen - 15-20 lägenheter.
 • Läkarboken - 10 lägenheter.
 • Framnäs - 1 villatomt.
 • Rektorn - 5-10 lägenheter.
 • Tullvakten 2 - cirka 7 lägenheter.
 • Orrviken - 3 villor.
 • Fritztorp 2 och 3, Frösön - cirka 15-20 lägenheter.
 • Vålbacken - 14 villor.
 • Hegled - 15 villor.
 • Lekatten - förtätning med några lägenheter.
 • Ångbryggeriet - nytt bostadskvarter.
 • Tallåsen 2 - nytt bostadskvarter.
 • Messmöret - nya villatomter i Ängsmon.
 • Majoren 2 - bostäder.
 • Prästkragen 3 - en villatomt.
 • Söre 5:5 - bostäder.

Områden som planeras just nu eller ska börja planeras

I områdena som listas nedan håller Östersunds kommun på att ta fram en detaljplan eller ska påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan.Via länkarna kan du se var i planprocessen området befinner sig och läsa mer om vad som är tänkt i handlingarna.Detaljplaner på gång

 • Slakteriet - Blomstergården - nytt bostadsområde.
 • Frösö - Berge 21:195 med flera (före detta Frösö zoo) - bostäder och offentlig service.
 • Sommarslingan - några villatomter.
 • Frösö 2:26, vid Lövsta IP - nya bostäder.
 • Torvalla 2:21 - nya villatomter Torvalla by.
 • Frösö sportstuga - Bo klok och villatomter.
 • Kv Skjutbanan - lägenheter och särskilt boende.
 • Gustav III:s torg - torg, hotell, bostäder och kontor.
 • Brunflo - Änge 1:144 - bostäder.
 • Brunflo - Viken 2:25 - bostäder.
 • Framnäs 3 - bostäder.
 • Brunflo - Viken 1:80 med flera - bostäder.
 • Brevbäraren 1-3 - särskilt boende.
 • Kungsgården 5:2 - bostäder.
 • Imnäs 1:8 - bostäder vid Gullhögarna.
 • Vagle 1:3 - tomter för bostäder vid Vallsundsbron.
 • Väghyveln 5 - nya bostäder vid Körfältet.
 • Frösö - Berge 20:18 med flera - nya villatomter på Mosebacke.
 • Marieby - Bye 3:11 - villatomter i närheten av Marieby.
 • Fugelsta 5:30 - småhustomter i Fugelsta.
 • Hasseln 3 - nytt bostadshus.

Färdiga bostadsprojekt i urval

Illustrerade hus utsatta i ett foto.

BRF Skidskytten

Byggnation av två bostadshus i fem våningar.

Sidan uppdaterad 2024-03-27