Sanering av Gasverkstomten på Bangårdsgatan - inför bygge av bostäder

Den tidigare Gasverkstomten i korsningen Bangårdsgatan/Furutorpsgatan på söder ska ställas i ordning för bostäder.

Karta som anger tomtens läge i korsningen Bangårdsgatan-Furutorpsgatan.Förstora bilden

Klicka på bilden så förstoras den.

Det här ska vi göra

Kommunen är huvudman för tomten, medan Diös äger fastigheten. Eftersom det finns föroreningar på tomten behöver den först saneras. Kommunen planerar därför att sanera området under 2024 tillsammans med Diös - och med ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket.

I saneringen använder vi en metod med biokol för att absorbera föroreningar i kolet. Vi har tidigare gjort försök med metoden i en pilotstudie i samarbete med Örebro universitet.

När saneringen är avslutad tar Diös vid och fortsätter med bostadsplanering för tomten.

När

  • Kommunen har projekterat under 2023
  • Planen är att saneringen startar våren 2024 och pågår året ut.

Varför

Bangårdsgatan, där tomten ligger, är en del av omvandlingen av Söder i Östersund. Tomten som tidigare huserat ett Gasverk används inte idag. Här ser vi en möjlighet att kunna erbjuda fler bostäder i det nya område som växer fram.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Furutorpsgatan kommer att stängas av under arbetet. Vi kommer bara att tillåta bilar som är i behov av att komma fram till fastigheter efter gatan. Företag och näringsidkare i området kommer att bli personligt kontaktade för samordning av arbeten.

Kontakt vid frågor: Sebastian Karlsson projektledare, sebastian.karlsson@ostersund.se

Mer information om störningar kommer också att gå ut via servicemeddelanden

Sidan uppdaterad 2024-06-14