Husutstakning och lägeskontroll

När du har fått din bygglovsansökan beviljad står det i bygglovsbeslutet om du måste göra en husutstakning eller en lägeskontroll.

Husutstakning och lägeskontroll sker efter att du har fått startbesked. Den görs för att se till att huset verkligen placeras på den plats som du har angett i den situationsplan som du skickade med i din bygglovsansökan och som har beviljats av miljö och samhällsnämnden.

För nya byggnader krävs alltid utstakning medan det för tillbyggnader kan räcka med lägeskontroll. Du som byggherre väljer själv vem du vill anlita för att göra husutstakning eller lägeskontroll. Den person som utför utstakningen eller lägeskontrollen ska vara godkänd för detta uppdrag av Östersunds kommun.

Om du vill beställa tjänsten av oss gör du det via e-tjänsten Beställ kartor och mätningstjänster. Är det inte möjligt att använda e-tjänsten går det också bra att kontakta kundcenter på telefon 063-14 30 00 eller mejl kundcenter@ostersund.se.

Du hittar aktuella priser för husutstakning och lägeskontroll i vår prislista för kartor och lantmäteritjänster. Pdf, 58.6 kB.

Handläggning

Handläggningstiden för husutstakningar är cirka tre arbetsdagar från det att vi har tagit emot din beställning. Vid semestrar och långhelger kan handläggningstiden vara längre.

Husutstakning

Det finns två typer av husutstakningar: grovutstakning och finutstakning. Om du beställer en husutstakning av Östersunds kommun är det någon av våra mätningsingenjörer som gör husutstakningen.

Grovutstakning

Grovutstakningen gör vi innan du har börjat schakta marken. För att säkerställa att schaktningen görs på den plats som har godkänts i bygglovet. Normalt används GPS/GNSS och hörnen markeras med stakkäppar. Osäkerheten är normalt +/- 5 centimeter.

Finutstakning

När schaktningen är klar gör vi en finutstakning. Då markerar vi det som ska bli den färdiga byggnadens fasad. Innan vi gör utstakningen byggs träprofiler en bit från husets placering och fasadlinjerna markeras sedan med spikar på profilerna. Du kan sen spänna upp snören mellan spikarna. Beställaren tillhandahåller profilvirke och ska finnas på plats vid utstakningen alternativt förbereda profilerna innan tillfället för utstakningen. För att bygga profiler till utstakningen av fyra hörn behövs tolv stolpar/pålar, cirka 45x45x1000 millimeter och åtta profilbrädor, cirka 25x70x1500 millimeter.

Höjdfix

I samband med utstakningen markerar vi även en höjdfix, även kallad byggfix. Den anger en plushöjd i det nationella höjdsystemet RH2000. Höjdfixen markeras stabilt på till exempel en sten, stubbe eller ett gränsrör och används sedan för att golvhöjden ska hamna på den nivån som är angivet i bygglovet.

Lägeskontroll

Vid en lägeskontroll kontrolleras att husgrunden har placerats på det ställe som anges i bygglovet. Den görs så fort formen för husgrunden har byggts, innan grunden gjuts. Detta för att undvika kostnader för att flytta grunden om den inte har placerats enligt bygglovet. När lägeskontrollen är utförd får du ett intyg (lägeskontrollbevis).

Utstakningsbevis och lägeskontrollbevis

Efter att en husutstakning eller en lägeskontroll är utförd får du ett intyg om att utstakningen eller lägeskontrollen är gjord. Detta kallas utstakningsbevis respektive lägeskontrollbevis.

Sidan uppdaterad 2024-02-23