Vad får man som ansluten till kommunalt vatten och avlopp?

Det innebär att det finns kunnig personal som har

  • tillsyn över reningsverket, vattenverket och ledningarna
  • provtagning för att kontrollera kvaliteten
  • beredskap året runt så att stopp och läckor kan upptäckas och åtgärdas

Reningsverket kontrolleras också av samhällsbyggnadsförvaltningen och måste följa villkor som finns i tillståndet.

Emellanåt krävs större underhåll för att reningen ska fungera - precis som i enskilda avloppsanläggningar.

Kommunens olika vattenverk tillverkar dricksvatten till 53 000 invånare med dricksvatten.

Sidan uppdaterad 2024-04-02