Fritt val

Östersunds kommun har ett valfrihetssystem för den som har hemtjänst och för den som får portionsmat till sitt hem.

Totalt är det cirka 25 procent av vård- och omsorgsverksamheten som sköts av entreprenörer på uppdrag av kommunen.

Fritt val inom hemtjänsten

Du som har hemtjänst i Östersunds kommun kan välja utförare av all hemtjänst och hem­sjukvård. Möjlighet att välja utförare gäller oavsett om du befinner dig i hemmet, på sjukhus eller på korttidsboende.

Du som bor på landsbygden kan enbart välja utförare av servicetjänster. Det är Östersunds kommun som sköter all personlig omvårdnad utanför Östersunds tätort.

Hemtjänst

Du som vill bli utförare av hemtjänst hittar mer information här

Fritt val av portionsmat

Du som beviljats portionsmat kan fritt välja bland menyer från samtliga kök som levererar portionsmat till hemmen.

Portionsmat

Privata boenden

I Östersunds kommun drivs även en del särskilda boenden av privata entreprenörer, på uppdrag av kommunen. I kommunens jämförelsetjänst kan du se vilka boenden som drivs i privat regi.

Jämför service

Sidan uppdaterad 2023-11-28