Kommunala bolag

Bild på Rådhuset taget ur grodperspektiv

Östersunds kommuns bolagskoncern består av moderbolaget Öster­sunds Rådhus AB med tre dotterbolag. Dessutom är kommunen delägare i ytterligare bolag, stiftelser och bostadsrättsföreningar.

Östersunds Rådhus AB

Östersunds kommun äger 100% av aktierna i Östersunds Rådhus AB. Bolaget är moderbolag för Östersundshem AB, Jämtkraft AB och Östersunds Sport- och eventarena AB.

Bolaget har till uppgift att äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar inom Östersunds kommuns kompetensområde samt utföra förvaltningstjänster för att tillgodose behov inom Östersunds kommuns samlade verksamhet.

Östersundshem AB

Östersundshem är ett helägt dotterbolag till Östersunds Rådhus AB och erbjuder kommunens invånare hyreslägenheter. Lägenheterna finns i olika delar av kommunen och kan delas in i hyresbostäder till allmänheten och hyresbostäder till studenter vid Mittuniversitetet. Bolaget äger också ett antal verksamhetslokaler som exempelvis förskolor och äldreboenden.

Östersundshems webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Östersund Sport- och Eventarena AB

Östersund Sport- och Eventarena AB är ett helägt dotterbolag till Östersunds Rådhus AB och har till uppgift att anskaffa, äga, förvalta och driva evenemangs- och fotbollsarenan i stadsdel Norr i Östersund.

Jämtkraft AB

Jämtkraft AB ägs till 98% av Östersunds Rådhus AB. Jämtkraft och dess dotterbolag producerar, distribuerar och säljer el och fjärrvärme främst till kunder inom Jämtlands län. Åre kommun och Krokoms kommun äger 1% vardera av Jämtkraft AB.

I Jämtkraftkoncernen ingår moderbolaget Jämtkraft AB och dotterbolagen Dalakraft AB, Jämtkraft Elnät AB, Jämtkraft Park Management AB, Kyrkberget Vindkraft AB, Scandem AB, Scandem Market AB och Åre Fjärrvärme AB.

Jämtkrafts webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Visit Östersund AB

Visit Östersund AB ägs till 49% av Östersunds kommun. Den 15 februari 2013 sålde Östersunds kommun 51% av sitt aktieinnehav i dåvarande Turist och Kongress AB till Destination Östersund. 2014 gjordes ett namnbyte till Visit Östersund AB.

Bolagets verksamhet är att främja turismen i Östersunds kommun genom att dels ta väl hand om besökare och potentiella besökare som själva tar kontakt, dels göra kommunen känd inom och utom landet, för att därigenom locka folk och organisationer att besöka kommunen.

Visit Östersunds webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-11-20