Kommunala bolag

Bild på Rådhuset taget ur grodperspektiv

Östersunds kommuns bolagskoncern består av moder­bolaget Öster­sunds Rådhus AB och tillhörande dotterbolag. Dessutom är kommunen delägare i ytterligare bolag, stiftelser och bostadsrättsföreningar.

Östersunds Rådhus AB

Östersunds kommun äger 100% av aktierna i Östersunds Rådhus AB. Bolaget är moderbolag för Östersundshem AB, Jämtkraft AB och Biogas i Jämtland-Härjedalen AB som under 2022 kommer att startas upp tillsammans med länets övriga kommuner.

Bolaget har till uppgift att äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar inom Östersunds kommuns kompetensområde samt utföra förvaltningstjänster för att tillgodose behov inom Östersunds kommuns samlade verksamhet. Bolaget har en viktig roll i samordningen av de kommunala bolagen i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande, samordning av verksamheterna inom kommunkoncernen samt effektivt och offensivt bidra till att förstärka kommunens strategiska tillväxtområden.

Östersundshem AB

Östersundshem är ett helägt dotterbolag till Östersunds Rådhus AB och erbjuder kommunens invånare hyreslägenheter. Lägenheterna finns i olika delar av kommunen och kan delas in i hyresbostäder till allmänheten och hyresbostäder till studenter vid Mittuniversitetet. Bolaget äger också ett antal verksamhets­lokaler som exempelvis förskolor och äldreboenden.

Östersundshem

Jämtkraft AB

Jämtkraft AB ägs till 98% av Östersunds Rådhus AB. Jämtkraft och dess dotterbolag producerar, distribuerar och säljer el och fjärrvärme främst till kunder inom Jämtlands län. Åre kommun och Krokoms kommun äger 1% vardera av Jämtkraft AB.

Jämtkraft

Biogas i Jämtland-Härjedalen AB

Biogas i Jämtland-Härjedalen AB ägs till 96,5% av Östersunds kommun. Övriga ägare är länets kommuner som äger 0,5% vardera. Bolaget kommer att uppföra och bedriva den rötgasanläggning som planeras att anläggas i Gräfsåsen för att ta hand om hushållsavfall.

VD: Torbjörn Stark
Ordförande: Bosse Svensson
Vice ordförande: Andreas Köhler

Sidan uppdaterad 2023-06-15