Kommunala bolag

Bild på Rådhuset taget ur grodperspektiv

Östersunds kommuns bolagskoncern består av moder­bolaget Öster­sunds Rådhus AB och tillhörande dotterbolag. Dessutom är kommunen delägare i ytterligare bolag, stiftelser och bostadsrättsföreningar.

Östersunds Rådhus AB

Östersunds kommun äger 100% av aktierna i Östersunds Rådhus AB. Bolaget är moderbolag för Östersundshem AB, Jämtkraft AB, Östersunds Sport- och eventarena AB och Innanförskapsakademin Jämtland AB.

Bolaget har till uppgift att äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar inom Östersunds kommuns kompetensområde samt utföra förvaltningstjänster för att tillgodose behov inom Östersunds kommuns samlade verksamhet.

Östersundshem AB

Östersundshem är ett helägt dotterbolag till Östersunds Rådhus AB och erbjuder kommunens invånare hyreslägenheter. Lägenheterna finns i olika delar av kommunen och kan delas in i hyresbostäder till allmänheten och hyresbostäder till studenter vid Mittuniversitetet. Bolaget äger också ett antal verksamhets­lokaler som exempelvis förskolor och äldreboenden.

Östersundshem

Östersunds Sport- och eventarena AB

Östersunds Sport- och Eventarena AB är ett helägt dotterbolag till Östersunds Rådhus AB och har till uppgift att anskaffa, äga, förvalta och driva evenemangs- och fotbollsarenan i stadsdel Norr i Östersund.

Jämtkraft AB

Jämtkraft AB ägs till 98% av Östersunds Rådhus AB. Jämtkraft och dess dotterbolag producerar, distribuerar och säljer el och fjärrvärme främst till kunder inom Jämtlands län. Åre kommun och Krokoms kommun äger 1% vardera av Jämtkraft AB.

I Jämtkraftkoncernen ingår moderbolaget Jämtkraft AB, de helägda dotter­bolagen Jämtkraft Elnät AB, Jämtkraft Park Management AB, Bjälebo Vindkraft AB, Svensk Naturenergi AB, Scandem AB och dess helägda dotterbolag Scandem Oy. I koncernen ingår även det delägda dotterbolaget Dalakraft AB och dess helägda dotterbolag Enkla Elbolaget i Sverige AB, Elbil Dalarna AB samt Hocksjön Vind AB.

Jämtkraft

Innanförskapsakademin Jämtland AB

Innanförskapsakademin Jämtland AB är ett helägt dotterbolag som har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att ta till vara på kompetens och förebygga utanförskap.

Innanförskapsakademin Jämtland AB

Visit Östersund AB

Visit Östersund AB ägs till 49% av Östersunds kommun. Bolagets verksamhet flyttades 2018 över till Destination Östersund AB. Sedan dess bedrivs ingen verksamhet i bolaget Visit Östersund AB.

Visit Östersund

Destination Östersund

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-10-28