Kommunala bolag

Bild på Rådhuset taget ur grodperspektiv

Östersunds kommuns bolagskoncern består av moderbolaget Öster­sunds Rådhus AB med tre dotterbolag. Dessutom är kommunen delägare i ytterligare bolag, stiftelser och bostadsrättsföreningar.

Östersunds Rådhus AB

Östersunds kommun äger 100% av aktierna i Östersunds Rådhus AB. Bolaget är moderbolag för Östersundshem AB, Jämtkraft AB och Östersunds Sport- och eventarena AB.

Bolaget har till uppgift att äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar inom Östersunds kommuns kompetensområde samt utföra förvaltningstjänster för att tillgodose behov inom Östersunds kommuns samlade verksamhet.

Östersundshem AB

Östersundshem är ett helägt dotterbolag till Östersunds Rådhus AB och erbjuder kommunens invånare hyreslägenheter. Lägenheterna finns i olika delar av kommunen och kan delas in i hyresbostäder till allmänheten och hyresbostäder till studenter vid Mittuniversitetet. Bolaget äger också ett antal verksamhets­lokaler som exempelvis förskolor och äldreboenden.

Östersundshem

Östersund Sport- och Eventarena AB

Östersund Sport- och Eventarena AB är ett helägt dotterbolag till Östersunds Rådhus AB och har till uppgift att anskaffa, äga, förvalta och driva evenemangs- och fotbollsarenan i stadsdel Norr i Östersund.

Jämtkraft AB

Jämtkraft AB ägs till 98% av Östersunds Rådhus AB. Jämtkraft och dess dotterbolag producerar, distribuerar och säljer el och fjärrvärme främst till kunder inom Jämtlands län. Åre kommun och Krokoms kommun äger 1% vardera av Jämtkraft AB.

I Jämtkraftkoncernen ingår moderbolaget Jämtkraft AB, de helägda dotter­bolagen Jämtkraft Elnät AB, Jämtkraft Park Management AB, Bjälebo Vindkraft AB, Svensk Naturenergi AB, Scandem AB och dess helägda dotterbolag Scandem Oy. I koncernen ingår även det delägda dotterbolaget Dalakraft AB och dess helägda dotterbolag Enkla Elbolaget i Sverige AB och Elbil Dalarna AB.

Jämtkraft

Visit Östersund AB

Visit Östersund AB ägs till 49% av Östersunds kommun. Under 2013 sålde Östersunds kommun 51% av sitt aktieinnehav i dåvarande Turist och Kongress AB till Destination Östersund. 2014 gjordes ett namnbyte till Visit Östersund AB.

Bolagets verksamhet flyttades över till Destination Östersund AB under 2018 och bolaget har varit vilande under 2019.

Visit Östersund

Destination Östersund

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-10-06