Kommunalråden

Efter valet 2018 har den politiska majoriteten fyra kommunal­råds­poster i Östersunds kommun. Det är Bosse Svensson (C), Pär Jönsson (M), Stephan Jerand (KD) och Pär Löfstrand (L). Niklas Daosson (S) är kom­munal­råd för oppositionen.

Våra kommunalråd

Bosse Svensson (C)

Porträttbild på Bosse Svensson

Foto: Göran Strand

Bosse Svensson
Kommunalråd
Parti: Centerpartiet

Bosses övriga kontakt­uppgifter

 

Uppdrag i urval:

 • Ordförande i kommun­styrelsen
 • Ledamot i kommun­fullmäktige
 • Styrelseledamot Östersunds Sport och eventarena AB
 • Ordförande Östersunds Rådhus AB
 • Ordförande i kommun­­styrelsens finans- och lednings­utskott.

Bosses alla aktuella uppdrag

Bosses uppdragshistorik

Pär Jönsson (M)

Porträttbild på Pär Jönsson

Foto: Göran Strand

Pär Jönsson
Parti: Moderaterna
Kommunalråd
Arbete: 063-14 42 29
Mobil: 070-896 84 00

Pärs övriga kontaktuppgifter

Uppdrag i urval:

 • 1:e vice ordförande i kommun­styrelsen
 • Ledamot i kommun­fullmäktige
 • Ersättare i Sveriges Riksdag
 • Ledamot i Jämtkraft AB
 • Styrelseledamot Östersunds Sport och eventarena AB
 • Ledamot i Östersunds Rådhus AB
 • Ordförande i kommunstyrelsens utvecklingsutskott.

Pärs alla aktuella uppdrag

Pärs uppdragshistorik

Pär Löfstrand (L)

Portättbild på Pär Löfstrand

Foto: Göran Strand

Uppdrag i urval:

 • Ledamot i kommun­styrelsen
 • Ledamot i kommun­fullmäktige
 • Ordförande i direktionen för Jämtlands Gymnasie­förbund.

Pär L:s alla aktuella uppdrag

Pär L:s uppdragshistorik 

Stephen Jerand (KD)

Porträttbild på Stephen Jerand

Foto: Göran Strand

Stephen Jerand
Kommunalråd
Parti: Kristdemokraterna

Stephens övriga kontakt­uppgifter

Uppdrag i urval:

 • Ledamot i kommun­styrelsen
 • Ledamot i kommun­fullmäktige
 • Ordförande i direktionen för Jämtlands Rädd­nings­tjänst­förbund.

Stephens alla aktuella uppdrag

Stephens uppdragshistorik 

Niklas Daoson (S)

Porträttbild på Niklas Daoson

Foto: Göran Strand

Niklas Daoson
Kommunalråd för oppositionen
Parti: Socialdemokraterna

Niklas övriga kontakt­uppgifter

Uppdrag i urval:

 • 2:e vice ordförande i kommun­styrelsen
 • Ledamot i kommun­fullmäktige
 • Ledamot i primär­kom­munala sam­verkans­rådet
 • Ersättande ombud för Stiftelsen Teknik­ut­bild­ning i Jämtlands län (Zenit)

Niklas alla aktuella uppdrag

Niklas uppdragshistorik 

Kommunalråden uppdrag och arvode

Kommunalråd är en förtroendepost i en kommun. Kommunalråden är hel- eller deltids­arvod­erade, vilket skiljer dem från de flesta andra förtroendevalda i kommunen, som i regel är fritidspolitiker. Jämfört med fritidspolitikerna har kommunalråden mer omfattande politiska uppdrag i nämnder och styrelser. Det är uppdrag som tar mycket tid i anspråk och därför är det inte möjligt att ha ett vanligt jobb vid sidan om kommunalrådsuppdraget.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-21