Samverkansråd

Tillsammans med företrädare för olika intresseorganisationer har Östersunds kommun ett antal olika samverksansråd. Rådens syfte är att vara organ för samråd och ömsesidig information mellan organisationer och kommunen.

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och Östersunds kommun.

Mer information om Kommunala pensionärsrådet

Samiskt samråd

Vård- och omsorgsnämnden har startat ett samråd med den samiska befolkningen. Samrådet är ett viktigt forum för att den samiska befolkningen ska få inflytande och möjligheter att påverka äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning i Östersunds kommun.

Mer information om Samiskt samråd

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet (TR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer för personer med funktions­nedsättning och Östersunds kommun.

Mer information om Tillgänglighetsrådet

Sidan uppdaterad 2024-06-11