Publicerad 2023-05-09

Positivt planbesked för sameparlament på Fornön

Planläggningen för platsen där Sametingets parlamentet skulle kunna byggas i Östersund kan nu starta. Detta efter att en enig kommunstyrelse gett grönt ljus under tisdagen.

Skiss över sametingets parlamentabyggnad

Flera tänkbara platser har varit aktuella, däribland Frösön. Nu är huvudspåret att den nya Sameparlaments-byggnaden uppförs vid Storsjön i Östersund. Sametinget önskar placera den spektakulära byggnaden på en fastighet som är kommunägd nedanför Jamtli, arkivparken och stadens arkivbyggnad. Och vid tisdagens kommunstyrelse blev det klart att Östersunds kommun nu kan inleda arbete med att ta fram detaljplan.

Landmärke på central plats

Den valda placeringen bedöms kunna ge Östersund ett landmärke på en central plats i staden då den ligger väl synlig från Frösön och förbipasserande på Frösöbron. Placeringen ger också sameparlamentet möjligheter att arbeta från ett centralt läge med nära tillgång till kommunikationer, lunchrestauranger och hotell. Parlaments-byggnaden kommer att innehålla plenumsal, arbetsplatser för Sametingets administration och politiker, referensbibliotek, centralarkiv med mera, och planeras vara utformad som en halvmåne.

Tanken är att det även när parlamentsbyggnaden upprättats ska vara ett grönt stråk utmed stranden, med byggnaden inbäddad i det gröna stråket, och att det sedan ska jobbas med miljön runt omkring.

Ärendet drivs av kommunen

Det är staten som ska bekosta bygget av Sameparlamentet, medan ärendet om detaljplan nu drivs av kommunen. Detta för att så mycket som möjligt ska vara klart när staten sedan ger besked om finansiering. Vi på Östersunds kommun är oerhört stolta över att Sametinget pekat ut Östersund som plats för det samiska parlamentet. Dagens beslut är ett sätt för kommunen att göra det vi kan för att bygget ska kunna påbörjas. Nu återstår för regeringen att fatta beslut om finansieringen, en fråga vi hoppas att de ska hantera skyndsamt.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-05-09