Publicerad 2023-06-07

Viktigt att tänka på inför student och skolavslutningar

Inför kommande student den 9 juni och skolavslutningar den 16 juni har föräldrar och andra vuxna ett stort ansvar för att se till att våra ungdomar får ett minnesvärt firande.

Studentfirandet ska vara en lycklig dag och inte något som ungdomar ser tillbaka på som ett tillfälle där de råkat ut för brottslighet, alkoholrelaterade olyckor, eller där de gjort något som de senare ångrar.

Många aktörer i Östersunds kommun har slutit samman för att säkerställa att dessa evenemang blir så trygga och säkra som möjligt för våra ungdomar. Polis och socialtjänst samverkar med fritidsgårdarna i kommunen och ideella organisationer som bland annat Nattvandring.nu, Svenska kyrkan, Hej Främling och Röda Korset.

Trots det kan din insats som vårdnadshavare vara den allra viktigaste.

Det här kan du bidra med som viktig vuxen:

Köp inte ut alkohol och prata med äldre ungdomar som umgås med din ungdom (t ex äldre syskon) att de inte heller ska göra det.

Var själv nykter och rör dig ute om din ungdom är ute på stan. Var tillgänglig om din ungdom behöver bli hämtad.

Erbjud din ungdom alternativ till att vara ute på stan, t ex aktiviteter med familjen eller möjlighet att bjuda hem kompisar.

Har du frågor eller information som kan vara bra för oss att känna till?

Trygghetssamordnare (Kontaktas via kundtjänst 063–14 30 00)

Uppsökande teamet, Östersunds kommun (frågor/tips/information)
Thomas Spångberg 070-676 70 84
Dina Sultan 073-052 37 29

Polisen 114 14 (tips om t ex langning eller annat brottsligt)
SOS Alarm 112 (vid akut nödsituation)
Nattvandring.nu (vid önskemål att ansluta som nattvandrare)
Nils-Ivar Odelberg 073-181 67 12

Bra sidor om du undrar hur du kan prata med dina barn:

Fullkoll.nu
Drugsmart.se

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-06-07